Spoorbruggen

Informatie over openingstijden en werkzaamheden

In het Nederlandse Spoorwegnet bevindt zich een groot aantal beweegbare spoorbruggen. ProRail beheert deze bruggen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt de jaarlijkse openingstijden vast aan de hand van voorstellen van ProRail, na voorlegging van die voorstellen aan waterwegbeheerders en belangenorganisaties van de scheepvaart.

Alle informatie over openingstijden van beweegbare spoorbruggen wordt gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat. Hier vindt u de benodigde actuele informatie over, en de beschikbaarheid van, de waterwegen op één locatie.