Leeuwarden

De Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden verbetert ook de bereikbaarheid van Leeuwarden. Het reiscomfort van en naar Groningen wordt vergroot door in de spits met langere treinen te rijden.
Monumentale wand op station Leeuwarden
Monumentale wand op station Leeuwarden

Aanpassingen

Om de extra sneltrein in de dienstregeling in te passen zijn aanpassingen nodig aan het spoor en de stations. Zo verdwijnt station achter de Hoven. De weginrichting bij de Schrans zal ook veranderen ten opzichte van de huidige situatie.

Voor de de langere treinen in de spits moeten de perrons worden aangepast op alle stations van het traject. In Leeuwarden is een oplossing gevonden voor perron 5: de trein stopt voor de wand. Het perron achter spoor 5b wordt langer en breder.

Snelheidsverhoging

De treinen gaan ook sneller rijden tussen Leeuwarden en Feanwâlden. Nu gaat de sneltrein 100 km/u, dat zal straks omhoog gaan naar 130 km/u. De effecten hiervan worden onderzocht en worden gepubliceerd in de milieu effect rapportage. De maatregelen die genomen worden om de milieueffecten te beperken staan hier eveneens in genoemd.

Samenhang

Project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden is onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland. Het project werkt ook in samenwerking met Leeuwarden Vrijbaan en gemeente Leeuwarden.

Werkzaamheden

* de exacte planning en data hangen af van het verlenen van vergunningen en eventuele juridische bezwaren

16 t/m 28 oktober 2019
(treinvrije periode)

Verlengen van het perron met 250 meter
Aanpassing overwegen de Schrans, Oostergoweg en bij de Condensfabriek.
Opheffen halte Achter de Hoven