Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Haaren : Nieuw onderstation

Onderstations zijn nodig om treinen te kunnen laten rijden. Ze zorgen ervoor dat de trein stroom krijgt. In heel Nederland is extra energie nodig voor meer, langere en snellere treinen. Om te zorgen voor voldoende stroom op het spoor tussen Tilburg en Eindhoven, is een nieuw onderstation in Haaren nodig.

Locatie
Haaren
Startdatum
2022
Einddatum
2024

Op zoek naar een locatie

In heel Nederland vernieuwen we onderstations of realiseren we nieuwe onderstations, om ervoor te zorgen dat treinen kunnen blijven rijden. Als we een nieuw onderstation bouwen, onderzoeken we wat hiervoor geschikte locaties zijn. Verschillende onderwerpen zijn hierbij belangrijk. De nieuwe locatie mag niet te ver van andere onderstations liggen, om te zorgen voor een goede aansluiting op het netwerk. En we onderzoeken locaties om te kijken of we het onderstation makkelijk kunnen bouwen.

Ook de omgeving speelt een belangrijke rol. De komst van een nieuw onderstation betekent immers dat de leefomgeving van omwonenden verandert. We beoordelen de locaties op de afstand tussen het onderstation en woningen. We kijken of er sprake is van direct zicht vanuit de woningen op het onderstation, of niet. Ook onderzoeken we geluids- en milieuhinder, elektromagnetische straling, luchtkwaliteit, veiligheid en verkeerseffecten. Vanuit de beoordeling van locaties volgt een voorkeursvariant. Op basis van die voorkeursvariant gaan we met bewoners uit de omgeving in gesprek. In Haaren betreft dit de locatie nabij de spoorwegovergang Kapelweg – Huisvennen.

Bekijk: Leer in deze korte animatievideo meer over energievoorziening voor treinen

Hoe ziet het onderstation er uit?

Het gebouw is 25,2 meter lang, 6 meter breed en 4,6 meter hoog. Deze ruimte is nodig om twee tractietransformatoren en andere technische installaties te kunnen plaatsen. Bij het ontwerp van het nieuwe onderstation hebben we gekeken hoe het passend te maken is bij de omgeving. Het gebouw krijgt groene gevelplaten.

Ook is er aandacht voor duurzaamheid. De gevelplaten worden van duurzaam biocomposiet gemaakt. Daarnaast worden er nestkasten geplaatst acht de gevelplaten, waar insecten, vogels en kleine zoogdieren gebruik van kunnen maken. Op de bovenkant van het gebouw komt een sedumdak.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers