's-Hertogenbosch : Knooppunt ’s-Hertogenbosch

Station ’s-Hertogenbosch is van nationaal belang. Dagelijks maken tienduizenden reizigers gebruik van het station en het stationsgebied om lokaal, regionaal en landelijk te reizen. Station ’s-Hertogenbosch is een van de grootste overstapstations van Nederland en het aantal reizigers stijgt de komende jaren door. Hierdoor groeit het huidige station uit zijn jasje. Tijd voor actie.

Locatie
's-Hertogenbosch
Startdatum
2018
Einddatum
nog niet bekend

Ov-knooppunt

ProRail, gemeente ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, NS en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voeren samen een MIRT verkenning uit. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hiermee werken we samen aan de ontwikkeling van een duurzaam ov-knooppunt.

De partners hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambities en willen Bosch Centraal middelpunt maken van ieders ontmoeting. Voor de reiziger, inwoner, de stad en de regio betekent dit een vooruitzicht op een duurzamer station met verbeterde voorzieningen. In een groener en toekomstbestendig stationsgebied.

  • Voorplein station ‘s-Hertogenbosch
    Voorplein station ‘s-Hertogenbosch
  • Spoorzone ‘s-Hertogenbosch
    Spoorzone ‘s-Hertogenbosch
  • Station ‘s-Hertogenbosch
    Station ‘s-Hertogenbosch

Wat willen veranderen?

In 2018 zijn we gestart met de eerste onderzoeken en studies naar mogelijke verbeteringen van het huidige station. Zo is er behoefte aan een nieuw zijperron aan spoor 8 met trappen en een lift. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om de capaciteit en kwaliteit van de verbinding tussen het centrum (oostzijde) en het Paleiskwartier (westzijde) te verbeteren. Denk hierbij aan het uitbreiden of vernieuwen van de voetgangersbrug (passerelle) of het aanleggen van een tunnel.

Ook willen we de ontvangstruimte aan beide zijden van het station verbeteren. De voorpleinen kunnen worden ingericht met meer groen, klimaatmaatregelen en ruimte voor ontmoeten en verblijven. Bushaltes met meer wachtvoorzieningen en meer mogelijkheden om je fiets te parkeren: zowel aan de kant van het Paleiskwartier als aan de kant van het centrum.

Bosch Centraal

Maar Bosch Centraal is meer dan een station alleen. De regionale verstedelijkingsopgave voorziet de bouw van zo’n 4800 woningen in de spoorzone van ‘s-Hertogenbosch de komende jaren, waarvan een deel rondom het station. De toename aan reizigers in combinatie met de bouw van deze nieuwe woningen, betekent dat meer inwoners en bezoekers in de toekomst gebruik gaan maken van het stationsgebied.

Het moet daarom een plek worden waar je duurzaam kan wonen, reizen, werken, bewegen en leven. Dat is de reden waarom de MIRT-partners de krachten bundelen in één projectorganisatie om samen te investeren in het ov-knooppunt, waarbij slim gebruik gemaakt wordt van de ruimte die er is. 

Gezamenlijk

In samenwerking met de MIRT-partners hebben we een gezamenlijke website opgezet: Bosch Centraal. Hier vind je de meest actuele ontwikkelingen, veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden en nog veel meer relevante informatie. Ook kun je via deze website met ons meedenken en daarmee een bijdrage leveren aan deze verkenning.

Bekijk de website Bekijk de website

Denk met ons mee

De aanpassingen aan het station zijn onderdeel van overkoepelende plannen voor het volledige stationsgebied en de ontwikkeling van het ov-knooppunt. Dit is een langlopend proces met veel tussenstappen. Toch willen wel al in een vroeg stadium reizigers, inwoners, gebruikers en andere geïnteresseerden actief betrekken.

Alle ideeën of gedachten over bepaalde voorzieningen, mogelijke kansen of juist zorgen zijn nu al waardevol in dit proces. Meedenken kan op verschillende momenten en op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via online vragenlijsten, flitspeilingen op en rond het station, inloopavonden of een informatiemarkt.

Ga naar het participatieplatform Ga naar het participatieplatform

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers