Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Ontwerptracébesluit : Zienswijzen

Van donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021 heeft het Ontwerptracébesluit PHS Nijmegen en westenentree ter inzage gelegen.

Op het ontwerptracébesluit PHS Nijmegen en het bijbehorende milieueffectrapport zijn in totaal 24 zienswijzen ingediend. Zestien daarvan zijn afkomstig van particulieren en acht van 'beroepsmatige participanten', ofwel maatschappelijke organisaties of buurt/bewonersorganisaties. De zienswijzen zijn afkomstig uit Nijmegen en Lent. Daarnaast heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage op 6 oktober haar toetsingsadvies over het milieueffectrapport uitgebracht. Dit advies kun je vinden op de website van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

De antwoorden op de binnengekomen zienswijzen zijn verwerkt in een reactienota. Indieners van de zienswijzen ontvangen persoonlijk bericht. De zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn bij het tot stand brengen van het tracébesluit betrokken.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers