Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Meppel : Verkenning maatregelen Meppel

De enige spoorlijn richting het noorden van Nederland (naar onder andere Leeuwarden en Groningen) en andersom (richting de rest van Nederland), gaat via Meppel. Treedt er hier een verstoring op, dan heeft dat gevolgen voor het treinverkeer naar en vanuit heel het Noorden.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 2 februari 2024.
Locatie
Meppel
Startdatum
2024
Einddatum
2024

Flessenhals

Het baanvak Zwolle-Meppel vormt namelijk een bottleneck van en naar het Noorden. Het spoor tussen Zwolle en Meppel en de perronsporen bij Meppel bepalen daardoor in grote mate de betrouwbaarheid van het spoorverkeer van en naar het Noorden. Ook is het een knelpunt voor uitbreiding van treinen of stations. De mogelijkheden om meer treinen te laten rijden van en naar het Noorden of nieuwe haltes op te nemen in de dienstregeling Leeuwarden/Groningen - Zwolle zijn hierdoor beperkt.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken wij maatregelen die de betrouwbaarheid van de huidige en toekomstige dienstregeling verhogen en de capaciteit en mogelijkheden van de toekomstige dienstregeling vergroten. Dit doen we door middel van de Verkenning Maatregelen rondom Meppel.

Flessenhals Meppel
Flessenhals Meppel

Overwegen, sporen, seinen, perron

Om de betrouwbaarheid te vergroten onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheden van het opheffen van overwegen op het baanvak Zwolle - Meppel en het aanleggen van onderdoorgangen om zo de kans op storingen te verkleinen. Op station Meppel verkennen we de mogelijkheden om het emplacement te optimaliseren voor huidig en toekomstig gebruik. We kijken onder meer naar de ligging van spoor en de (her-) plaatsing van seinen.

De aanleg van een extra perron bij Meppel zorgt er bovendien voor dat er ruimte ontstaat om rijtijdwinst te bepalen voor de Sprinters van en naar Leeuwarden en Groningen. Hierdoor ontstaat een robuustere dienstregeling tussen Zwolle en Meppel, wordt stoppen op toekomstig station Leeuwarden Werpsterhoeke mogelijk en draagt het bij aan het mogelijk maken van een derde en vierde Intercity van en naar Groningen.

Planning

De (voor)verkenning ronden we af in het najaar van 2024. Dan is het duidelijk welke maatregelen wanneer en waar uitgevoerd kunnen worden en wat de kosten zullen zijn. Eind 2024 volgt dan het besluit of en welke maatregelen we uitvoeren.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers