Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Arnhem-Winterswijk : Planuitwerking RegioExpres

Provincie Gelderland en ProRail werken aan een verbeterde bereikbaarheid van de regio’s De Liemers en de Achterhoek. Op de drukke spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk rijden nu alleen stoptreinen. Met de komst van een extra sneltrein, de RegioExpres, hebben reizigers van en naar de Randstad een kortere reistijd, meer zitplaatsen en betere overstapmogelijkheden.

Locatie
Arnhem - Winterswijk
Startdatum
2022
Einddatum
2025

Ruggengraat

De treindienst Arnhem-Winterswijk is een van de drukste regionale spoorlijnen in Nederland. Daarmee is het de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Achterhoek en de Liemers. Provincie Gelderland wil de regionale bereikbaarheid verbeteren. Met de komst van de RegioExpres rijden er eind 2026/2027 vijf treinen per uur tussen Arnhem en Doetinchem. De RegioExpres is van regionaal en provinciaal belang. Voor de RegioExpres moet het spoor verdubbeld worden tussen Didam en Doetinchem De Huet.

Bekijk: RegioExpres - de verkenningsfase

Ter inzage ontwerp-Inpassingsplan (PIP)

Van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 heeft het ontwerp-inpassingsplan (PIP) samen met de bijbehorende stukken, waaronder het milieueffectrapport, voor iedereen ter inzage gelegen. De stukken zijn hier digitaal beschikbaar. Tijdens de ter inzagelegging konden mensen laten weten wat ze van het PIP vinden. Het bestuur van provincie Gelderland betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van het inpassingsplan.

Definitief provinciaal Inpassingsplan

Provinciale Staten nemen naar verwachting op zijn vroegst voor de zomer van 2024 een besluit over het provinciaal inpassingsplan en de hoofdvergunningen. Hierna kunnen inwoners en betrokkenen een beroep aantekenen tegen het vastgestelde inpassingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze toetst in dat geval of de provincie de procedure goed heeft doorlopen.

Participatie

De opbrengst uit de participatie van inwoners en andere belanghebbenden speelde bij de planvorming een belangrijke rol. Zo is het voorkeursalternatief voor de aanpassingen aan de overwegen Beekseweg en Notenstraatje gebaseerd op schetsen van omwonenden. Voor station Wehl en Doetinchem De Huet is een extra perron gepland.

Achter station Doetinchem De Huet gaat het aantal sporen terug van 2 naar 1. Hierdoor hoeft er geen nieuwe spoorbrug gebouwd te worden over de Oude IJssel. 
Gedeputeerde Staten (GS) heeft het voorkeursalternatief in januari 2022 vastgesteld, en Provinciale Staten hebben in februari 2022 aangegeven GS te steunen. Daarmee is de planuitwerking gestart.

Lees het bericht van de provincie

Tijdwinst

Als de RegioExpres rijdt, levert dit de reizigers van en naar de Achterhoek reistijdwinst op en een betere aansluiting op de treinen richting Nijmegen en de Randstad, waar veel mensen werken en studeren. De reistijdwinst voor reizigers tussen Arnhem Centraal en de Achterhoek is tot 13 minuten.
Daarnaast zorgt de RegioExpres voor minder drukte in de reguliere stoptreinen.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers