Arnhem-Winterswijk : Planuitwerking RegioExpres

Provincie Gelderland en ProRail werken aan een verbeterde bereikbaarheid van de regio’s De Liemers en de Achterhoek. Op de drukke spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk rijden nu alleen stoptreinen. Met de komst van een extra sneltrein, de RegioExpres, hebben reizigers van en naar de Randstad een kortere reistijd, meer zitplaatsen en betere overstapmogelijkheden.

Locatie
Arnhem - Winterswijk
Startdatum
2022
Einddatum
2025

Ruggengraat

De treindienst Arnhem-Winterswijk is een van de drukste regionale spoorlijnen in Nederland. Daarmee is het de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Achterhoek en de Liemers. Provincie Gelderland wil de regionale bereikbaarheid verbeteren. Met de komst van de RegioExpres rijden er eind 2026/2027 vijf treinen per uur tussen Arnhem en Doetinchem. De RegioExpres is van regionaal en provinciaal belang. Voor de RegioExpres moet het spoor verdubbeld worden tussen Didam en Doetinchem De Huet.

Bekijk: RegioExpres - de verkenningsfase

Start planuitwerking RegioExpres

De verkenning naar de RegioExpres is eind 2021 afgerond. Het voorkeursalternatief voor de inpassing voor het tweede spoor tussen Didam en Doetinchem de Huet is vastgesteld. Provincie Gelderland start de eerste fase van de planuitwerking voor de RegioExpres.

Voorkeursalternatief

Om de RegioExpres te kunnen rijden is dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem-De Huet nodig. Het nieuwe spoor is gepland aan de zuidzijde van het bestaande spoor. Enige uitzondering hierop vormt het traject tussen station Didam en de overweg Zandweg. Hier zal het nieuwe spoor deels aan de noordzijde komen. In totaal maken we elf overwegen veiliger.

Participatie

De opbrengst uit de participatie van inwoners en andere belanghebbenden speelde bij de planvorming een belangrijke rol. Zo is het voorkeursalternatief voor de aanpassingen aan de overwegen Beekseweg en Notenstraatje gebaseerd op schetsen van omwonenden. Voor station Wehl en Doetinchem De Huet is een extra perron gepland.

Achter station Doetinchem De Huet gaat het aantal sporen terug van 2 naar 1. Hierdoor hoeft er geen nieuwe spoorbrug gebouwd te worden over de Oude IJssel. 
Gedeputeerde Staten (GS) heeft het voorkeursalternatief in januari 2022 vastgesteld, en Provinciale Staten hebben in februari 2022 aangegeven GS te steunen. Daarmee is de planuitwerking gestart.

Lees het bericht van de provincie

Tijdwinst

Als de RegioExpres rijdt, levert dit de reizigers van en naar de Achterhoek reistijdwinst op en een betere aansluiting op de treinen richting Nijmegen en de Randstad, waar veel mensen werken en studeren. De reistijdwinst voor reizigers tussen Arnhem Centraal en de Achterhoek is tot 13 minuten.
Daarnaast zorgt de RegioExpres voor minder drukte in de reguliere stoptreinen.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers