Arnhem-Winterswijk : Verkenning voor de RegioExpres

Provincie Gelderland en ProRail werken aan een verbeterde bereikbaarheid van de regio’s De Liemers en de Achterhoek. Op de drukke spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk rijden nu alleen stoptreinen. Met de komst van een extra sneltrein, de RegioExpres, hebben reizigers van en naar de Randstad een kortere reistijd, meer zitplaatsen en betere overstapmogelijkheden.

Locatie
Arnhem - Winterswijk
Startdatum
2018
Einddatum
2021

Ruggengraat

De treindienst Arnhem-Winterswijk is een van de drukste regionale spoorlijnen in Nederland. Daarmee is het de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Achterhoek en de Liemers. Provincie Gelderland wil de regionale bereikbaarheid verbeteren. Met de komst van de RegioExpres rijden er in de toekomst vijf treinen per uur tussen Arnhem en Doetinchem. De RegioExpres is van regionaal en provinciaal belang. Voor de RegioExpres moet het spoor verdubbeld worden tussen de stations Didam en Doetinchem De Huet.

Bekijk: RegioExpres - de verkenningsfase

Verkenning

Om de haalbaarheid van de spoorverdubbeling en de RegioExpres te onderzoeken, is de provincie eind 2018 een verkenning gestart. Dit gebeurt samen met ProRail en onder meer de gemeenten Montferland en Doetinchem en de vervoerders.

Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en (mede-)overheden krijgen in de verkenningsfase uitgebreid de mogelijkheid om hun belangen, wensen en ideeën over het project kenbaar te maken. Door gebruik te maken van lokale gebiedskennis zijn betere plannen mogelijk. De inspraakperiode op het voornemen en het participatieplan vormt de eerste stap in dit proces. Na de verkenningsfase kiezen Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland een voorkeursalternatief. De verwachting is dat dit eind 2021 gebeurt.

Tijdwinst

Als de RegioExpres rijdt, levert dit de reizigers van en naar de Achterhoek een reistijdwinst van elf minuten op en een betere aansluiting op de treinen richting Nijmegen en de Randstad, waar veel mensen werken en studeren. Daarnaast zorgt de RegioExpres voor minder drukte in de reguliere stoptreinen.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers