Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Praktische informatie : Vliegen met drones

Bij ProRail omarmen we voortdurend nieuwe ontwikkelingen en technologieën om ervoor te zorgen dat ons spoorwegnet veilig en efficiënt blijft. Een van de mooie stappen die we hebben genomen, is het toepassen van drones.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 17 november 2023.

Toepassingen

Drones bieden niet alleen een nieuw tijdperk van innovatie, maar helpen ook om de betrouwbaarheid van spoorwegen te vergroten. De toekomst van de spoorbranche is nu, en drones spelen daar een belangrijke rol in. Wij zien nu al verschillende toepassingen, bijvoorbeeld:

Assetinspecties

Drones kunnen nauwkeurige inspecties van spoorwegen en bijbehorende infrastructuur uitvoeren. Ze kunnen moeilijk bereikbare plaatsen bereiken en problemen zoals slijtage, schade aan het spoor en gebreken in bruggen snel detecteren.

Veiligheidsbewaking

Drones kunnen de omgeving rond het spoor continu bewaken. Ze kunnen worden ingezet om verdachte activiteiten te detecteren, zoals vandalisme of onbevoegde toegang tot het spoor.

Incidentenbestrijding

In noodsituaties, zoals ongevallen op het spoor, kunnen drones snel ter plaatse zijn om live beelden te verzenden en hulpverleners te assisteren bij de coördinatie van reddingsoperaties.

Efficiënt onderhoud

Drones kunnen helpen bij het optimaliseren van onderhoudsplanningen door real time gegevens te leveren over de staat van het spoor en de infrastructuur.

Inwinning

De afgelopen jaren zetten wij een helikopter in om onze spoorwegen in kaart te brengen. Drones met geavanceerde camera-systemen en LiDAR sensoren kunnen hier ook een bijdragen. Ze zijn sneller inzetbaar, milieuvriendelijker en goedkoper.

Het melden van dronevluchten

Het melden van dronevluchten (binnen de hekken of afschermingen van spoorwegterreinen) bij Meldkamer Spoor is van vitaal belang om de veiligheid van treinen en machinisten te waarborgen. Dit helpt schrikreacties te voorkomen, bevordert coördinatie, zorgt voor naleving van regels en toont verantwoordelijkheid van dronepiloten.

Gebruik het meldingsformulier Gebruik het meldingsformulier

Regelgeving

Kortom, drones bieden de spoorwegsector aanzienlijke voordelen en worden door ons gestimuleerd. Maar we moeten niet vergeten dat er verantwoordelijkheid komt kijken bij het gebruik van drones. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met respect voor anderen kan genieten van deze geweldige technologie, gelden er strikte regels, vooral rond het spoor.

Volgens huidige nationale regelgeving is het vliegen boven spoor in beginsel verboden. In 2022 is er echter Europese regelgeving in werking getreden die op een aantal punten “verruiming” biedt.

Drie categorieën

Daartoe wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van gebruikers:

  1. De “open categorie” (particulieren/hobbyisten);
  2. De “specific categorie” ( professionele gebruikers binnen specifieke gebieden ); en
  3. De “certified categorie” (professionele gebruikers die hoog risicovluchten uitvoeren; gevaarlijke stoffen of mensen).

Aan iedere categorie worden randvoorwaarden/eisen gesteld die zwaarder worden naarmate de vlucht in een hogere categorie wordt uitgevoerd.

Uitgangspunt is dat dronevluchten boven het spoor in beginsel binnen de specific categorie plaatsvinden. Daarbij is door middel van het werken met een vastgesteld “standaardscenario” aangeven waar, hoe en onder welke voorwaarden er met een drone gevlogen mag worden.

Hoe het vliegen in de nabijheid van het spoor is geregeld, wordt toegelicht in de onderstaande handleiding.

Handleiding Vliegen met drones nabij het spoor (pdf) Handleiding Vliegen met drones nabij het spoor (pdf)

Toestemming van ILT

Let op: met versturen van het meldformulier aan Meldkamer Spoor laat je alleen weten wanneer en waar je gaat vliegen. Voordat je de vlucht kan registreren heb je toestemming nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zie voor meer informatie hierover de site van ILT.

Inspectie Leefomgeving en Transport (website) Inspectie Leefomgeving en Transport (website)

Handhaving

Directe handhaving van de regelgeving voor het vliegen met drones vindt plaats door de inspecteurs van de ILT (Luchtvaart). Daarnaast doen wij aangifte bij de politie als er naar onze mening sprake is van overtreding van deze regels. Dat kan ook achteraf, bijvoorbeeld door video’s op social media.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers