Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Praktische informatie : Graafwerk langs het spoor

Sinds 2008 is het verplicht om bij graafwerkzaamheden een melding bij het Kadaster te doen om beschadiging van ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Dus ook als je gaat graven in de buurt van het spoor, moet je dat melden bij het Kadaster.

Vooraf informatie opvragen

De wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is sinds 1 januari 2019 van kracht en vervangt de voormalige WION-wet.

Bedrijven die aan of in de buurt van het spoor willen werken, moeten nu vooraf informatie opvragen over de ligging van kabels en leidingen. En ze moeten drie tot twintig dagen voorafgaand aan de werkzaamheden melding van de graafwerkzaamheden doen bij het Kadaster.

Vergunningsplicht

Naast het doen van een melding bij het Kadaster dient een bedrijf ook rekening te houden met de Spoorwegwet. Want voor het werken in de nabijheid van het spoor geldt een vergunningplicht. Je kunt de werkzaamheden via ons melden.

Werkzaamheden melden

Melden bij het Kadaster

Het Kadaster verstrekt en verwerkt de informatie over de ondergrondse kabels en leidingen. Het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) is in 2008 opgegaan in het Kadaster. Je kunt jouw melding van graafwerkzaamheden direct op de website van het Kadaster doen. 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers