Spoor in de Spotlight : Het Badkuiptracé

Een van de meest bijzondere tracés van Nederland? Die vind je bij de Oostvaardersplassen. In een bocht word je om het natuurgebied geleid. Dit is geen gewone bocht, maar in de vorm van een badkuip! Maar hoe kwam deze merkwaardige bocht in het spoor tot stand?

Geschiedenis 

Een aantal hedendaagse grote steden waren in 1970 nog niet aangesloten op het spoornetwerk, zoals Lelystad en Almere. Deze twee steden groeiden in de jaren '80 in rap tempo: tijd dus voor een spoorverbinding! Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Flevolijn (de lijn Weesp-Lelystad) in een rechte lijn aan te leggen, dwars door het natuurgebied de Oostvaardersplassen.

Dit voorgestelde tracé zorgde voor protesten en een felle discussie. Er werd namelijk gevreesd dat de natuur zou lijden onder de aanwezigheid van de spoorlijn. In 1981 werd door minister Zeevalking besloten het spoor om de fraaie Oostvaardersplassen heen te leggen met een royale boog. Zo werd het hart van het natuurgebied vermeden.

Hier is goed te zien waarom dit de Badkuiptracé wordt genoemd
Hier is goed te zien waarom dit de Badkuiptracé wordt genoemd

Deze bocht in het spoor is te zien op de kaart, in de vorm van zowaar: een badkuip. Vandaar de naam 'Badkuiptracé’. Door de aanleg van dit tracé werden er ook droge delen toegevoegd aan het spontaan ontstane waterrijke gebied. 

De aanleg van het badkuiptracé markeert het moment dat bij de spooraanleg natuur, landschap en de esthetische kwaliteit van de lijn net zo belangrijk zijn geworden als geluid en veiligheid. Na de aanleg van het Badkuiptracé bereikte de Flevolijn uiteindelijk in 1988 Lelystad. Door de aanleg van de Hanzelijn is de Flevolijn sinds december 2012 officieel doorgetrokken naar Zwolle.

De trein over het Badkuiptracé langs de Oostvaardersplassen
De trein over het Badkuiptracé langs de Oostvaardersplassen

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers