Europese ontwikkelingen : Samenwerking

Om tot een beter internationaal spoornetwerk te komen, werkt de Europese spoorsector op verschillende niveaus intensief samen. De belangrijkste organisaties, worden hieronder beschreven.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 25 januari 2024.

ERA | European Union Agency For Railways

Dit is de autoriteit en het adviesorgaan van de Europese Commissie voor de juridische kaders en de technische specificaties van de infrastructuur en het materieel (de treinen). Deze organisatie werkt regelgeving uit in overleg met partijen in de sector.

Website CER Website CER

EIM | European Rail Infrastructure Managers

De Europese infrastructuurbeheerders, zoals ProRail, worden door EIM vertegenwoordigt bij alle relevante Europese instituties en andere organisaties in de sector (zoals de CER). Via EIM komt de deskundigheid van de infrastructuurbeheerders bij de werkgroepen van ERA.

Website EIM Website EIM

UNIFE | Union des Industries Ferroviaires Européennes

UNIFE is een vereniging van Europese leveranciers in de spoorsector: bedrijven die zich bezighouden met het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en de renovatie van het spoor. Het doel is om proactief bij te dragen aan een omgeving waarin spoorsystemen toegerust zijn op de komende groei.

Website UNIFE Website UNIFE

UIC | Union Internationale des Chemins de Fer

Deze organisatie opereert op mondiaal niveau, maar heeft dus ook invloed in Europa. De UIC ontplooit projecten op het gebied van onderzoek en kennisontwikkeling. Aandachtsvelden zijn onder meer: goederen, veiligheid, duurzaamheid en standaardisatie.

Website UIC Website UIC

EUG | ERTMS Users Group

De EUG is een European Economic Interest Groep (EEIG), opgericht om te helpen bij de implementatie van ERTMS. ERTMS, het nieuwe treinbeveiligingssysteem, moet bijdragen aan een 'vrij verkeer' van treinen door Europa. Alle Europese infrastructuurbeheerders nemen deel aan de groep.

Website EUG Website EUG

RNE | RailNetEurope

RailNetEurope heeft als doel haar leden te helpen met de snel veranderende uitdagingen op het spoor. Het stimuleert en faciliteert internationaal treinverkeer, door te coördineren op het gebied van capaciteitsmanagement, IT, kaartverkoop en juridische zaken.

Website RNE Website RNE

PRIME | Platform Rail Infrastructure Managers Europe

Een samenwerkingsverband op het gebied van veiligheidscultuur: dat is PRIME. De leden zijn Europese infrastructuurbeheerders, maar ook de Europese Commissie en diverse branche-organisaties. Doel is het uitwisselen van kennis en het ontwikkelen van een benchmark.

Website PRIME Website PRIME

FTE | Forum Train Europe

FTE is een Europese organisatie van spoorwegondernemingen dat spoorgoederenvervoer en -reizigersvervoer over de landsgrenzen wil bevorderen. Het ondersteunt de samenwerking van aangesloten partijen en helpt bij het plannen en implementeren van 'nieuwe verkeer'.

Website FTE Website FTE

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers