Wanneer is kwartsstof gevaarlijk voor de gezondheid?

Veelgestelde vraag

Kwartshoudende ballast

Respirabel kwartsstof is zo klein dat deze hele fijne deeltjes bij inademing diep in de longen terecht kunnen komen. Het kan vrijkomen bij het werken met kwartshoudende ballaststenen. Langdurige blootstelling aan kwartsstof kan ernstige luchtwegaandoeningen en kanker veroorzaken. Kwarts is geclassificeerd als kankerverwekkende stof. Leer meer over de risico’s van kwartsstof op de website van Inspectie SZW.

Meer over de risico's

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers