Waarover komt er meer informatie zodra een ontwerp van de onderdoorgang Lentsesteeg beschikbaar is?

Veelgestelde vraag

Over deze onderwerpen komt meer informatie:

  • bereikbaarheid van de woningen ter plaatse;
  • borgen van de verkeersveiligheid bv. voorrangsregeling fietsverkeer, hoe voert aannemer het werk uit et cetera;
  • borgen van de sociale veiligheid bv. door aanbrengen verlichting;
  • informatie over de helling van de weg onder de onderdoorgang;
  • oplossen huidige waterafvoer en aanpassen sloten in samenwerking met het Waterschap;
  • bestemmingsplanwijziging in verband met aanleg extra weg noordzijde spoor.

 

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers