Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Hoe kan het dat één zieke treinverkeersleider kan leiden tot minder treinen?

Veelgestelde vraag

Het is niet zo dat één uitgevallen medewerker altijd de uitvoering van de dienstregeling verstoort. Maar in sommige gevallen is de bezetting tijdens een dienst zo krap, dat het niet meer opgevangen kan worden. Er wordt alles geprobeerd een vervanger te vinden, maar soms is dat niet mogelijk. Veiligheid op het spoor blijft immers altijd voorop staan.

Meer over:

Nederland zoekt
treinverkeersleiders

Een boom valt dwars door de bovenleiding, een trein raakt defect, er lopen mensen langs het spoor. Als treinverkeersleider los jij het op.

Check of jij het in je hebt