Waarom is er een personeelstekort bij treinverkeersleiding?

Veelgestelde vraag

Vanwege diverse oorzaken verlaten er sinds een paar jaar meer treinverkeersleiders Prorail dan dat er bij komen. De veranderende arbeidsmarkt is er bijvoorbeeld één van: de ‘mobiliteit’ van onze collega’s neemt toe. Bleef je vroeger gerust je gehele loopbaan treinverkeersleider, tegenwoordig stromen collega’s vaker door naar andere functies binnen ProRail. We zijn uiteraard blij dat de vakinhoudelijke kennis van deze mensen binnen ProRail behouden blijft en ze dragen die kennis over in de rest van het bedrijf.

Vergrijzing

Daarnaast hebben we ook te maken met vergrijzing en daarmee een hoog ‘natuurlijk verloop’. Dat betekent dat veel treinverkeersleiders binnenkort met pensioen zullen gaan of dit net zijn. Overigens vragen we deze doorstromers en pensioengerechtigden of ze nog bij willen springen nu de nood hoog is.

Pittige eisen

Aan de instroomkant is het aantal nieuwe medewerkers niet groot genoeg om de uitstroom op te vangen. De eisen aan treinverkeersleiders en de interne opleiding zijn pittig. Als treinverkeersleider moet je immers in geval van storing of calamiteiten vele ballen hoog kunnen houden, uiterst stressbestendig zijn, vooruit kunnen kijken en altijd het logistieke totaalplaatje kunnen blijven overzien. Dit kan lang niet iedereen, zodat het selectieproces streng is. Je bent straks immers wel verantwoordelijk voor de veiligheid op het spoor.

Specifieke kennis

Deze oorzaken zorgen er voor dat de treinverkeersleiders die er dagelijks voor zorgen dat het treinverkeer veilig verloopt nu te weinig collega’s hebben die als achtervang kunnen fungeren. Dat maakt het soms niet eens mogelijk om een snipperdag op te nemen. Een lege plek is namelijk ook niet eenvoudig opgevuld. Een treinverkeersleider uit Groningen kan bijvoorbeeld niet zomaar een plek innemen van een collega in Zwolle. Ieder baanvak is anders en het vereist specifieke kennis om het treinverkeer ergens in goede banen te kunnen leiden.

Druk op het rooster

Bij uitval van collega’s door bijvoorbeeld ziekte zorgt voor nog meer druk op het rooster en zo kan het incidenteel gebeuren dat er een lege plek valt. In principe zijn we daarop voorbereid doordat er ‘reserve-personeel’ is. Door vakantie en verloop zijn we nu bij ziekte soms niet meer bij machte een werkplek te kunnen bedienen. Dat heeft soms gevolgen voor de capaciteit op het spoor in het gebied dat de betreffende verkeerspost bedient. Als dit gebeurt, baalt iedereen bij ProRail hiervan. Want we zetten ons elke dag in voor een veilig, betrouwbaar en berijdbaar spoor voor reizigers en vervoerders.

Meer over:

Nederland zoekt
treinverkeersleiders

Een boom valt dwars door de bovenleiding, een trein raakt defect, er lopen mensen langs het spoor. Als treinverkeersleider los jij het op.

Check of jij het in je hebt