Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Wonen : Tuinonderhoud rond het spoor

Als je dicht in de buurt woont van het spoor, dien je je tuin goed in orde te hebben. ProRail is als spoorwegbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid van het spoor. Hierbij wordt ook gekeken naar begroeiing op en rondom het spoor. Wanneer deze gevaarlijke situaties kan opleveren, nemen we contact op met omwonenden.

Veiligheid voor alles

Veiligheid staat bij ProRail hoog in het vaandel. Om deze reden worden er door of namens ProRail regelmatig inspecties gehouden langs het spoor. Bij die inspecties wordt ook gekeken of er zich langs de spoorbaan situaties voordoen die een (potentieel) gevaar vormen voor de beschikbaarheid en de veiligheid van de spoorweginfrastructuur of hinder kunnen veroorzaken voor het spoorwegbeheer.

Begroeiing richting het spoor is een van deze situaties die gevaarlijk kunnen zijn. In het geval dat de begroeiing zijn oorsprong vindt buiten het terrein van ProRail, nemen we contact op met omwonenden.

Wat zijn de gevaren?

Er ontstaan geregeld storingen doordat er bomen op het spoor vallen of takken in de bovenleiding terecht komen. Voor bewoners die dicht langs het spoor wonen, is het daarom hun eigen taak om te zorgen dat het geen gevaar oplevert voor het spoor.

Eigenaren van bomen hebben immers een zorgplicht ten aanzien van hun bomen. Zij dienen de boom regelmatig te laten inspecteren door een boomexpert op de staat van de boom en het nodige onderhoud daaraan te laten plegen door een erkend groenbedrijf. Niet alleen voor het belang van het spoor, maar ook voor de eigen portemonnee. In het geval van schade door de boom kan de eigenaar van de boom namelijk aansprakelijk worden gesteld.

Vergunning

Voor werkzaamheden aan een boom, waaronder snoeien en kappen, die binnen het beperkingengebied van de spoorweg plaatsvinden, is een vergunning vereist. Ook voor het kappen van een boom, die binnen elf meter van het spoor staat, is een vergunning nodig. Zo proberen we gevaarlijke situaties voor het spoor, maar ook voor jou, te voorkomen.

Lees meer Lees meer

Eigen terrein

Begroeiing mag het spoorwegbeheer niet hinderen. We merken in sommige gevallen dat bewoners na het snoeien of onderhouden van hun tuin het groenafval hebben laten liggen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Dit groenonderhoud dienen bewoners voor zover mogelijk vanaf hun eigen terrein uit te voeren.

Groenonderhoud vanaf spoorwegterrein is namelijk niet toegestaan: het is verboden voor onbevoegden om zich langs het spoor te begeven. Dit geldt dus ook voor het verwijderen van groenafval op het terrein van ProRail.

Maatregelen

Namens ProRail worden regelmatig inspecties gedaan. Wanneer herhaaldelijk begroeiing hinderlijk aanwezig is boven of op het eigendom van ProRail of hinderlijk is voor het spoorwegbeheer, is ProRail genoodzaakt maatregelen te nemen. De kosten hiervan zullen in dat geval bij de eigenaar van het betreffende perceel in rekening komen. Wij gaan ervan uit dat dit niet nodig en hopen eerder tot een oplossing te komen.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers