Meer internationale treinen

De internationale spoorbeheerders, verenigd in de European Infra Managers (EIM), hebben afspraken gemaakt om internationaal vervoer per trein verder te stimuleren. Op het internationale spoor is het nu nog een wirwar aan beveiligingssystemen en spanningsvoltages. Ook zijn er nog technische barrières die een snelle verbinding tussen verschillende Europese steden bemoeilijken. Daarnaast wordt onderzocht of uniforme toelatingseisen voor materieel en standaardisering van ondersteunende systemen en een gemeenschappelijke voertaal ingevoerd kunnen worden. Woensdag stond, voor het eerst in de geschiedenis, een gezamenlijk vergadering met de Europese Spoorvervoerders (Community of European Railways) op de agenda. Aankomende vrijdag is er een bijeenkomst met de Europese Commissie over internationaal treinvervoer.
Reizigers stappen op station Arnhem in de ICE

Leren van het vliegtuig

Dat maakt voorzitter Pier Eringa, President Directeur van ProRail en voorzitter van de EIM, vandaag bekend bij het jaarlijkse Europese spoorcongres dat dit jaar gehouden wordt in Nederland. “De luchtvaartsector is per definitie internationaal georiënteerd. Zij hebben de processen om reizigers zo effectief mogelijk te vervoeren geperfectioneerd. In de luchtvaart zijn al veel barrières geslecht waar wij in de spoorsector (Infrabeheerders, vervoerders en politiek) nog aan moeten beginnen. De spoorwereld is nu nog te veel op het eigen land gericht en veel minder op internationaalvervoer. Dat deden we er een beetje bij. Dat gaan we anders doen nu”

Herverkiezing Pier Eringa

Naast het stimuleren van internationaal treinverkeer wordt tijdens het jaarcongres ook stilgestaan bij verschillende innovaties, zoals de ontwikkeling van een nieuw Europees treinbeveiligingssysteem (ERTMS) en Automatic Train Operation en cybersecurity. Het jaarcongres vindt onder meer plaats in het Railcenter in Amersfoort. In het Railcenter wordt nauw samengewerkt met infrabeheerders, ingenieursbureaus, spooraannemers, leveranciers, onderzoek- en kennisinstituten, overheden en andere stakeholders. In het Railcenter bevindt zich onder meer een ERTMS Academy waar spoorpersoneel wordt opgeleid om met dit spoorbeveiligingssysteem te werken. Tijdens het congres is Pier Eringa voor twee jaar herkozen als president van de EIM. Hij is sinds 15 november voorzitter van de EIM.

Gouden mogelijkheden verzilveren

De politiek, de luchtvaartbranche en spoorwereld zijn het unaniem met elkaar eens. De trein moet de concurrentie aangaan met het vliegtuig. Onderzoeken en pleidooien onderschrijven de noodzaak en het potentieel van internationaal treinverkeer. “Wij willen die gouden mogelijkheden zo snel mogelijk verzilveren. Met de nieuwe maatregelen moet gemakkelijker, sneller en goedkoper worden om nieuwe bestemmingen aan te boren. Vanuit Nederland moet het dan mogelijk worden nieuwe bestemmingen aan het bestaande netwerk van snelle verbindingen toe te voegen”

Is de afstand klein? Pak de trein

Eringa denkt dat er een toenemende markt is voor nieuwe bestemmingen met de trein. Ook pleit hij voor de terugkeer van de slaaptrein als alternatief voor het vliegtuig voor de middellange afstanden. “Er is een hele nieuwe generatie die graag een alternatief vervoermiddel wil hebben voor het vliegtuig. Zij kiezen voor het comfort en het gemak van de trein én het duurzame karakter. Als je kijkt hoeveel vliegtuigen er op dit moment nog opstijgen voor korte afstanden in Europa. Naar steden als Praag, Kopenhagen en Basel vertrekken meerdere vluchten per dag. Er is dus duidelijk markt voor het internationale vervoer. Het is alleen de kunst die mensen te verleiden om voor de trein te kiezen. Dat kan op prijs, op comfort of op snelheid. Nu kiezen mensen vaak op de ‘automatische piloot’ voor het vliegtuig en denken dat de trein omslachtig is. En dat terwijl de reistijd van deur tot deur elkaar niet zoveel ontloopt”. De trein heeft veel voordelen ten opzichte van het vliegtuig. Meer comfort, meer beenruimte, je hoeft niet in te checken, geen reistijd van en naar de luchthaven en komt aan in het hartje van de stad. In de ogen van mensen is de trein nu vaak nog wel duurder dan het vliegtuig. Daar is dus nog een wereld te winnen. Alleen al in de beeldvorming. Door nieuwe internationale afspraken, het optimaliseren van systemen en betere samenwerking wordt het dus eenvoudiger, goedkoper en sneller.

Slaaptrein

Ook in de slaaptrein ziet Eringa een interessant alternatief voor het vliegtuig. Er zijn reizigers die voor snelheid gaan en er zijn reizigers die voor comfort gaan. Voor snelheid kan je terecht bij het netwerk aan hogesnelheidstreinen. Voor comfort en een goed bed kan je terecht in de slaaptrein. dan gaat het om aftanden op 8 tot 12 uur reizen. De slaaptrein kan op die manier wedijveren met businessclass per vliegtuig. Je komt uitgerust op de plaats van bestemming en de treinreis wordt zo ook een ervaring. In andere landen is de slaaptrein een gewaardeerd product met een eigen doelgroep. Ook in Nederland liggen er plannen voor een nieuwe slaaptrein.”

 

Gepubliceerd op