Innovatiegerichte Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS

Samen toekomstgericht werken aan aangenaam en duurzaam reizen over het spoor. Dat is het uitgangspunt van de aanbesteding die ProRail in juni 2020 uitvraagt. We roepen innovatieve ondernemers op om producten, diensten en processen te ontwikkelen om de implementatie van ERTMS (European Rail Traffic Management System) sneller, slimmer en duurzamer kunnen uitvoeren: ASAP ERTMS.

ERTMS

ProRail zorgt er voor dat Nederland verbonden is door een spoornetwerk dat reizigers en verladers graag gebruiken. Ook in de toekomst. Willen we onze ambities daadwerkelijk vorm kunnen geven, dan hebben we innovaties nodig. De verwachte groei van het spoorgebruik is 40 procent tot 2040 en dat betekent dat er nog meer treinen op ons toch al drukke netwerk moeten rijden. De komende jaren gaan we daarom een nieuw treinbeveiligingssysteem invoeren. Eén van onze grootste operaties ooit.

European Rail Traffic Management System (ERTMS) is de Europese specificatie voor spoorwegseinen en treinbeïnvloeding. In dit project worden de Europese spoorwegnetten verbeterd, gestandaardiseerd én samengesmeed tot ‘één Europese spoorwegruimte’. Om tot een interoperabel systeem te komen moeten alle systemen voor treinbeïnvloeding en spoorwegseinen aan de Europese specificatie voldoen. Dit betekent dat een trein met ERTMS-treinapparatuur van de ene fabrikant probleemloos en zonder beperkingen kan rijden over spoor met ERTMS-baanapparatuur van een andere fabrikant. Daarnaast verhoogt ERTMS de veiligheid van spoorwegvervoer, staat het hogere treinsnelheden toe en draagt het bij aan capaciteitsverhoging van de spoorweginfrastructuur.

ERTMS geeft gestandaardiseerde rijtoestemmingen door aan de trein. Een computer in de trein bepaalt op basis van de rijtoestemming de maximumsnelheid en de maximaal nog af te leggen afstand. De computer bewaakt ook of de trein binnen deze maxima blijft. Als een overschrijding dreigt, zorgt de computer altijd voor een tijdige remingreep.

ERTMS bestaat uit:

 • European Train Control System / ETCS; een systeem voor cabineseingeving met treinbeïnvloeding.
 • Global System for Mobile communications for Railways / GSM-R; een radiocommunicatiesysteem.
 • Operating Rules; uitvoeringsregels voor railverkeersleiding en exploitatie.

In onze functie van infrabeheerder zijn we verantwoordelijk voor de invoer van alle systemen aan de ‘walzijde’. We werken hierbij natuurlijk nauw samen met de vervoerders.

De vraagstukken

We hebben vier kwesties waarvoor we vernieuwende oplossingen zoeken. Het doel is ERTMS sneller in te kunnen voeren en tegelijkertijd de hinder voor reiziger en verlader zoveel mogelijk te beperken.

 1. De objecten van ERTMS moeten voeding en signalen kunnen ontvangen. Hoe vervangen we het huidige proces van graven en kabels leggen, voor een nieuwe oplossing die sneller is en minder kost?
 2. Slimmere behuizing: door de invoering van ERTMS is er combinatie van behuizingen mogelijk: energievoorziening, seinwezen en ICT-apparatuur. ProRail is daarbij op zoek naar behuizingen die klimaatbestendig, circulair, CO2-neutraal en snel plaatsbaar zijn (bijvoorbeeld doordat ze elders al geprefabriceerd zijn).
 3. Slim bouwen langs de baan: er moeten duizenden objecten (balises, stop-markerborden, assentellers etc.) in en direct om het spoor geplaatst worden. Kom met een slimme oplossing waarmee we hinder voor reiziger en verlader zoveel mogelijk kunnen beperken als we objecten plaatsen.
 4. Sneller ontwerpen: bedenk een oplossing die de ontwerpfase terugbrengt van maanden naar weken of zelfs dagen.

Naast deze vier vraagstukken is er de mogelijkheid om mee te doen met een zogenoemde ‘Wildcard’. Speciaal bedoeld voor ondernemers die een innovatie hebben die niet aansluit bij de beschreven vraagstukken maar wel kan bijdragen aan de uitdagingen rondom ERTMS.

De procedure

Inschrijven? Medio juli verwachten wij de uitnodiging tot deelname aan het innovatiepartnerschap te publiceren op Tenderned. De aanbestedingsprocedure bestaat daarbij uit de volgende fasen:

 1. Mededingingsfase
  Met het publiceren van de aanbestedingsleidraad van het innovatiepartnerschap nodigen we alle geïnteresseerde partijen uit tot het indienen van een projectvoorstel die een oplossing biedt tot één of meerdere vraagstukken. De beste partijen die de beste projectvoorstellen hebben aangeboden worden vervolgens uitgenodigd tot de onderzoeks- en ontwikkelfase.
   
 2. Onderzoeks- en ontwikkelfase
  We gaan in een relatief korte periode aan de slag om de innovatie uit te werken in een businesscase. Deze manier van werken maakt het mogelijk om bij elkaar in de keuken te kijken. En zo elkaar beter te leren kennen en beter te leren begrijpen. Hiervoor organiseren we samenwerkingsdagen. Marktpartijen en ProRail komen samen op het Railcenter. Aan het eind van deze fase moet de uitgewerkte businesscase worden opgeleverd.
   
 3. Testfase
  Bedrijven die doorgaan naar de tweede fase, testen hun oplossing in een pilotomgeving.
   
 4. Commerciële fase
  Bedrijven die de testfase succesvol doorlopen, vragen we een commerciële aanbieding te doen. De stap richting daadwerkelijke inkoop en toepassing van de innovatie.

Wie zoeken we?

We nodigen zowel startups als de wat langer gevestigde (consortia van) bedrijven van harte uit om samen met ons te werken aan vernieuwende oplossingen voor ERTMS.