Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Slimmer en sneller: ERTMS : Veiligheidsdossiers sneller op orde met PRISMS

Een van de grootste uitdagingen op het spoor is aantoonbare veiligheid. Bij het ontwerp wordt daarom alles vastgelegd en geregistreerd. Die veiligheidsdossiers zijn complex en iets terugvinden kost veel tijd en dat kan bij projecten tot vertraging leiden. Om ERTMS sneller te implementeren willen we die vertraging tegengaan. Delta Pi en Ippiq hebben daar met ProRail Integraal Safety-case Management Systeem (PRISMS) dé oplossing voor. 

Ontwerpvoorschrift

Door PRISMS kunnen we in de toekomst onze veiligheidsmensen effectiever inzetten en dat bespaart tijd. “Het doel erachter is dat we straks meer bezig zijn met het vinden naar wat we nodig hebben, dan met het eindeloos zoeken in dossiers”, legt Jaap van Ekris van Delta Pi uit.

“We vergelijken het vaak met LEGO-blokjes. Het spoor bestaat uit heel veel bouwstenen, LEGO-blokjes dus. Achter elk blokje zit een safetycase. Daarin staat waarom we iets plaatsen, waaraan het moet voldoen, op welke plek het moet komen te liggen, hoe het geïnstalleerd dient te worden en ga zo maar door. Zo ontstaat er een ontwerpvoorschrift. Door ontwerpvoorschriften completer te maken, en afwijkingen sneller te verwerken in nieuwe versies, kun je in latere projecten gestandaardiseerd werken en hopelijk zelfs afwijkingen voorkomen.”

Jaap van Ekris op Utrecht Centraal

Complexe dossiers

Dat ontwerpvoorschrift wordt al generiek gebruikt. “Bij alles wat in of rondom een baanvak wordt geïnstalleerd is het ontwerpvoorschrift leidend. Daar ligt ook het probleem niet. Het wordt pas een probleem als er van het voorschrift afgeweken moet worden. En dat komt regelmatig voor: het moet namelijk passen in de omgeving. Als er in het voorschrift staat dat er op meter twintig iets moet worden geïnstalleerd en het past niet, dan moet je afwijken. Dan moet er worden uitgezocht of dat veiligheidtechnisch verantwoord is. Mag het vijf meter naar voren bijvoorbeeld? Daar komen de dossiers om de hoek kijken die vastleggen welke risico’s ten grondslag liggen aan een ontwerpvoorschrift.”

Die dossiers zijn niet eenvoudig te raadplegen. “We hebben het hier over dossiers van ongeveer 2500 pagina’s per dossier. Als je snel antwoord wil op de vraag waarom er voor een bepaalde afstand is gekozen, moet je heel diep gaan graven. Wij brengen al die ingewikkelde dossiers terug tot een behapbare en gestructureerde database waarin alles snel gevonden kan worden. Zo zetten we de tijd van veiligheidsmensen veel efficiënter in en voorkomen we vertraging.”

Vertraging voorkomen

Volgens Van Ekris zijn de veiligheidsprocessen binnen ProRail erg goed. “Het zijn bewezen processen en daar willen we ook niets aan veranderen omdat we zo nodig willen automatiseren. Wel willen we het toegankelijker maken.

Daarin zoeken we de balans tussen enerzijds meer structuur aanbrengen en anderzijds de analyses inhoudelijk goed vormgeven zonder dat structuur je in de weg zit. We maken een soort Google 2.0, gericht op de veiligheid rondom het spoor. Stel; ik wil weten wat kan leiden tot een ontsporing of waarom een balise ergens op een afwijkende manier geplaatst is. Dan kunnen we dat straks intelligent zoeken in plaats van het hele dossier met de hand door te spitten.”

Sneller proces

Hoe gaat de innovatie van Delta PI en Ippiq bijdragen aan het versnellen van de invoering van ERTMS? “Onze innovatie zorgt er niet direct voor dat ERTMS sneller geïmplementeerd kan worden. We voorkomen vertraging en capaciteitsproblemen bij de veiligheidsorganisatie van ProRail, waardoor het proces uiteindelijk sneller kan verlopen.

Als je een baanvak niet goedgekeurd krijgt wegens de safetycase ben je meteen anderhalf jaar verder. Als je de dossiers niet op orde hebt, dan breng je de inbedrijfsstelling in gevaar en dat voorkomen we.”

We maken een soort Google 2.0, gericht op de veiligheid rondom het spoor.

Jaap van Ekris IT-consultant bij Delta Pi

Aanbesteden

De nieuwe manier van aanbesteden (ASAP) is volgens Van Ekris een stap in de goede richting om ERTMS sneller te kunnen implementeren. “Het is voor ons nieuw. Je bent vrij om na te denken over verbeteringen en dat is ontzettend leuk."

Van Ekris roemt vooral het teamwork. "We zijn heel snel met de juiste mensen binnen ProRail om tafel komen te zitten en zijn toen gaan brainstormen. Je komt samen tot iets nieuws. Er is een probleem en je gaat samen de oplossing bedenken. Een win-win situatie. Je trekt als partners op en dat is heel anders dan wanneer de een opdrachtgever is en de ander uitvoerder.”

Er breekt nu een spannende, maar leuke fase aan voor Delta Pi. “Het is hard werken, maar erg leuk. We hopen eind april ons product op te kunnen leveren. Het is een prachtig proces, waar we energie van krijgen. Alle betrokkenen zoeken naar meerwaarde voor ProRail en de ERTMS-uitrol. Samen met ProRail kunnen we hele grote stappen gaan zetten. Daar hebben we zin in.”

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers