CO2-prestatieladder

ProRail wil duurzamer werken; met nog minder energieverbruik én minder CO2-uitstoot. Duurzaam denken en handelen zit ingebakken in ons werk en ons gedrag. Dat willen we ook stimuleren bij de bedrijven waarmee we samenwerken. We doen dit onder andere met de CO2-prestatieladder.

Samen zorgen voor minder CO2

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen en de CO2-uitstoot te verlagen. Hoe beter u (samen met andere partijen) in uw projecten presteert bij de realisering van CO2 reductiedoelstellingen, hoe hoger u op de ladder komt. En staat uw bedrijf op niveau 5 dan blijft u van jaar op jaar de CO2 uitstoot steeds verder terugdringen door vernieuwende maatregelen.
Met uw ‘CO2-bewust Certificaat’ kunt u laten zien hoe effectief u bent met CO2 reductie in uw projecten. Dat levert bovendien voordeel op bij aanbestedingen; in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.

Certificaat behalen? Bij SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) beheert en ontwikkelt de CO2-prestatieladder. De ladder kent 5 treden. De trede van een bedrijf op de ladder wordt bepaald door een score op basis van ongeveer 40 subcriteria. Hoe meer inzicht, reductie, transparantie en samenwerking aan innovatie, hoe hoger de score. De manier waarop verschilt per type werk, dienst of levering. Bent u een ingenieursbureau dan gaat het bijvoorbeeld vooral om uw ontwerpen en adviezen. Als aannemer reduceert u bijvoorbeeld CO2 in eigen werkzaamheden, de ingehuurde machines en onderaannemers en inkoop van materialen die minder CO2 uitstoten.
Elke trede komt overeen met een CO2 ambitieniveau voor de uitvoering van projecten. Wilt u een CO2-bewust Certificaat halen? Ga dan naar www.skao.nl. Hier vindt u alle actuele informatie over de procedure en het certificaat, plus het actuele Handboek CO2-prestatieladder.

Aanbestedingen met de CO2 prestatieladder

Met ingang van 1 december 2016 past ProRail de wijze van aanbesteden toe die door SKAO wordt aanbevolen voor alle opdrachtgevers die de ladder toepassen. In onze aanbestedingsdocumenten vindt u de 5 ambitieniveaus van de CO2-Prestatieladder in de vorm van project-gerelateerde subcriteria. U kunt dan bij uw inschrijving aangeven op welk CO2-ambitieniveau u de opdracht wilt uitvoeren. Hoe hoger het aangeboden ambitieniveau, des te hoger is de fictieve korting op uw inschrijfprijs, die kan oplopen tot 10%. De onderliggende subcriteria worden bij gunning contractvoorwaarden.

Aantonen tijdens uitvoering

Tijdens de uitvoering van het contract controleert ProRail of u het aangeboden ambitieniveau realiseert. Hiervoor kan de inschrijver kiezen uit twee methoden van aantonen. De ene is het leveren van project-specifieke bewijsstukken, de andere is overleggen van een CO2-bewust Certificaat dat past bij het aangeboden ambitieniveau. Bij beide methoden speelt een Certificerende Instelling een belangrijke rol.

Meer weten

U kunt zich op deze werkwijze oriënteren met behulp van de actuele Handreiking Aanbesteden op de website van SKAO. Voor de precieze regeling die ProRail toepast, zijn uiteraard onze aanbestedingsdocumenten op TenderNed maatgevend.
ProRail hanteert de project-gerelateerde subcriteria van ladder versie 3.0. Als u als inschrijver kiest om met een CO2-bewust Certificaat aan te tonen dat aan het ambitieniveau wordt voldaan, accepteert ProRail certificaten versie 3.0 als bewijsmiddel. Let op: conform het handboek 3.0 van het SKAO zijn certificaten versie 2.2 niet meer geldig, óók certificaten versie 2.2 waarop een langere geldigheidstermijn is vermeld, zijn niet meer geldig. 

Samenwerking

Om beter te kunnen samenwerken met onze opdrachtnemers is ook ProRail zelf gecertificeerd: op niveau 5 van de ladder. We zorgen voor helder inzicht in ons energieverbruik, we hebben energie- en CO2 reductiedoelstellingen en we nemen maatregelen. Lees meer over het CO2-beleid van ProRail