Ruimte op Amsterdam Centraal

Station Amsterdam Centraal telt nu zo'n 180.000 reizigers per dag. Dat worden er in de toekomst nog veel meer. Daarom gaan we ruimte maken, voor meer treinen en voor meer reizigers. Het project begint daadwerkelijk in 2020.
Amsterdam Centraal ligt op het stationseiland
Amsterdam Centraal ligt op het stationseiland

Ruimte in het station

Om het groeiende aantal reizigers te kunnen opvangen, verbreden en verlengen we straks de perrons. Omdat het monumentale Amsterdam Centraal op het stationseiland ligt, moet die ruimte binnen het bestaande station worden gevonden. Daarom worden de 'middensporen' opheven, zodat we de perrons breder kunnen maken. Ook de Oosttunnel wordt vernieuwd en als het nodig is, (ver)plaatsen en verbreden we trappen en roltrappen.

Spoorboekloos rijden

De aanpassingen van het spoor op Amsterdam Centraal vallen onder het Programma Hoog Frequent Spoorvervoer van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het betekent dat treinen op de drukste trajecten 'spoorboekloos' gaan rijden: meer treinen per uur, die ook sneller het station in en uit kunnen. Reizigers hebben dan minder wacht- en reistijd. Naar verwachting kan spoorboekloos rijden vanuit en naar Amsterdam Centraal vanaf 2026.

Zorgvuldig onderzoek

Als er meer treinen gaan rijden die ook sneller kunnen, kan dat effect hebben op de omgeving van het spoor. Denk aan geluid en trillingen. We kijken goed naar die mogelijke effecten en onderzoeken zorgvuldig hoe we die zoveel mogelijk kunnen voorkomen en beperken. Dat gebeurt onder andere via een Milieueffectrapportage en een Tracéwetprocedure.

Gepubliceerd op