Bedrijfsvoorschriften en productspecificaties

De bedrijfsvoorschriten van ProRail zijn bedoeld voor de aannemers en ingenieursbureaus. Ze geven aan hoe nieuwbouw en onderhoud moeten worden uitgevoerd. De producten die daarvoor nodig zijn, zijn ofwel speciaal gecertificeerd of verkrijgbaar via een BEA.

Bedrijfsvoorschriften

Alle bedrijfsvoorschriften van ProRail vindt u in de RailinfraCatalogus: voorschriften voor ontwerp, inkoop, bouw, installatie, instandhouding en sloop van railinfraproducten. In de catalogus vindt u makkelijk en snel de bedrijfsvoorschriften die voor u relevant zijn.

Catalogus: erkende bedrijven

De RailinfraCatalogus is alleen toegankelijk voor bedrijven die door ProRail zijn erkend, via de Erkenningsregeling.

Is uw bedrijf niet erkend, maar vindt u dat u vanwege een opdracht van ProRail toch toegang nodig heeft? Vraag die dan aan bij de ICT Servicedesk. Geef duidelijk aan waarom u (toegang tot) de voorschriften nodig heeft voor uw bedrijfsvoering. Op basis hiervan beslist ProRail of u toegang krijgt.

Productspecificaties

Het overzicht van productspecificaties is bedoeld voor aannemers, ingenieursbureaus en bedrijven in de railinfra-industrie. Aan de hand van deze specificaties kunnen zij nieuwe railinfraproducten ontwikkelen. ProRail actualiseert het overzicht twee keer per jaar.

Certificering nieuwe producten

Nieuwe railinfraproducten moeten worden goedgekeurd door een Certificatie-instelling (CI). Is het product goedgekeurd, dan ontvangt het een productcertificaat en mag het worden toegepast op het spoor.

Let op! Sommige railinfraproducten beschikken over een productcertificaat op basis van een leveranciersonafhankelijke specificatie (SPC). Raadpleeg voordat u deze producten toepast éérst de ICT Servicedesk.

Overzichten

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Overzicht Certificerende Instellingen
Laatst gewijzigd: 11-12-2018
Versie: 6 dec 2018 55.14 KB
pdf Overzicht Afroep- en Raamovereenkomsten voor spoorspecifieke bouwstoffen en serviceafspraken
Overzicht Afroep- en Raamovereenkomsten voor spoorspecifieke bouwstoffen en serviceafspraken Laatst gewijzigd: 04-03-2019
Versie: v112 78.04 KB
pdf Overzicht productcertificaten en specificaties (SPC)
Laatst gewijzigd: 01-03-2019
Versie: 1 maart 2019 114.33 KB