Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Regelingen : Erkenningsregeling

De Nederlandse spoorinfrastructuur is een technisch en organisatorisch complex systeem. Daarom stelt ProRail eisen aan marktpartijen die impact hebben op de veiligheid en beschikbaarheid hiervan.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 15 maart 2024.

Vooraf selecteren en beoordelen

ProRail doet dat door deze leveranciers vooraf te selecteren en te beoordelen. Wij noemen dat erkennen. Door partijen te erkennen, is geen aparte selectie per aanbesteding meer nodig. Zo verlopen aanbestedingen sneller. Er is immers minder administratieve last. Ook hebben we op deze manier meer oog voor veiligheid en beschikbaarheid. Om marktpartijen te erkennen, heeft ProRail een Erkenningsregeling opgesteld.

In aanmerking voor erkenning?

Wil je zelf vast bekijken of je in aanmerking komt voor een erkenning? Bekijk de algemene Erkenningsregeling van ProRail (pdf), plus de aanvullende regeling voor jouw eigen branche. Ga ook na of je aan de eisen op de lijst van kritische functies en taken voldoet. De branchedelen en de lijst staan hieronder bij Aanvullende informatie.

Erkenningsregeling

In deze Erkenningsregeling staat hoe de erkenningsprocedure verloopt. Ook staan hierin de erkenningseisen vermeld. De erkenningseisen omvatten:

  • administratieve eisen
  • eisen wat betreft technische bekwaamheid
  • eisen wat betreft beroepsbekwaamheid

Om erkend te worden, moeten ondernemers aantonen dat ze aan bovenstaande eisen voldoen. Zo weten wij dat zij in staat zijn de werkzaamheden aan het Nederlandse spoor goed uit te voeren. En dat in alle procesfases: ontwikkelen, ontwerpen, realiseren, in stand houden en slopen.

Zo geven wij invulling aan onze verplichting vanuit de Spoorwegwet en de Beheerconcessie (veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid).

Erkenningseisen

In het document Erkenningsregeling van ProRail (EP2019) staan de administratieve eisen vermeld.

De nadere uitwerking van de eisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en de beroepsbekwaamheid staan in de specifieke branchedelen vermeld. Binnen de branches onderscheiden we (sub)categorieën. Die staan omschreven in het betreffende branchedeel.

Om door ProRail erkend te worden, moeten ondernemers aantonen dat ze voldoen aan de eisen die in de Erkenningsregeling én in het betreffende branchedeel staan.

Erkend worden?

Overweeg je om jouw bedrijf te laten erkennen? We vertellen je graag meer over de procedure. Lees de Factsheet Erkennen Ondernemers of neem contact met ons op via dit contactformulier. Ben je erkend? Dan kun je meedoen aan aanbestedingen in het branchedeel waarvoor je erkend bent.

Elke erkenning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. We controleren regelmatig of bedrijven nog steeds aan de gestelde eisen voldoen. Dat doen we onder andere aan de hand van resultaten uit de prestatiemetingen.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers