Regelingen : TunnelAlliantie

De TunnelAlliantie is een ketensamenwerking tussen initiatiefnemers (zoals gemeentes en provincies), ProRail en specifiek erkende aannemers voor het realiseren van spooronderdoorgangen.

Dit soort projecten kennen vaak een externe financierde partij. Meestal zijn dit gemeentes en provincies. De werkwijze van de TunnelAlliantie is op hen afgestemd om zo meer kwaliteit en een hogere betrouwbaarheid te krijgen. De afgelopen jaren leidde dit tot minder faalkosten, efficiënter werken en daarmee lagere kosten.

Werkwijze

Sinds april 2019 werken wij met de Programma-erkenning TunnelAlliantie. Deze erkenning is bindend voor alle nieuwe spooronderdoorgang-projecten.

Vóór de aanbesteding van een project stellen we nu voor de gehele markt de werkwijze en kwaliteitsnormen vast.

Erkend

Aannemers die deel willen nemen aan de aanbesteding voor spooronderdoorgang-projecten moeten vooraf erkend zijn. Zij worden dan vermeld op de lijst ‘erkende ondernemers TunnelAlliantie’.

Elke erkenning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. ProRail controleren regelmatig of erkende bedrijven nog steeds aan de criteria voldoen.

Erkend worden?

Wil je jouw bedrijf laten erkennen volgens de programma-erkenning TunnelAlliantie? Vul dan het contactformulier in. We vertellen je graag meer over de procedure.

Zelf bekijken of je in aanmerking komt voor de Programma-erkenning TunnelAlliantie? Je vindt de Programma-erkenning en de werkwijze van de TunnelAlliantie hieronder.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers