Regelingen : Safety Culture Ladder

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd worden. Met de Safety Culture Ladder (voorheen: Veiligheidsladder) stimuleren we onze opdrachtnemers om ook bewust veilig te werken. Met het certificaat van de Safety Culture Ladder laten zij zien hoe ‘veiligheidsbewust’ zij zijn.

Instrument bij inkoop 

De Safety Culture Ladder (SCL) wordt sinds 2012 door ProRail gebruikt als instrument bij het inkopen van specifieke werken en diensten aan de spoorweginfrastructuur, vallend onder de Erkenningsregeling van ProRail. Als gunningscriterium in aanbestedingen enerzijds en als minimumeis in Erkenningsregelingen anderzijds.

Gunningsvoordeel

Erkende spooraannemers en ingenieursbureaus kunnen het SCL Original Certificaat gebruiken bij onze aanbestedingen die onder de Erkenningsregeling vallen. En ze ontvangen een gunningsvoordeel als zij beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 2.

Huidige situatie 

De Safety Culture Ladder is als minimumeis opgenomen in:  

1. de Erkenningsregeling van ProRail, 
2. het branchedeel ‘Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers’,
3. het branchedeel ‘Kabelaannemers en boorbedrijven’, en in 
4. de Programma-erkenning TunnelAlliantie 

Erkende bedrijven in de categorieën 3 en 4 dienen te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat (voorheen Veilig Bewust Certificaat), minimaal trede 3. De werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers dienten te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 4. 

Toekomstige situatie 

Vanaf 1 januari 2022 geldt trede 4 als minimumeis voor het branchedeel ‘Kabelaannemers en boorbedrijven’.

Voor erkende spooraannemers en ingenieursbureaus verandert er vooralsnog niets. ProRail onderzoekt op dit moment of deze situatie gehandhaafd blijft. Het voornemen is om de Safety Culture Ladder op termijn uit te vragen in aanbestedingen op ambitieniveau.

Veiligheid verhogen

Het doel van de SCL is om de veiligheid in de gehele keten te verhogen. Het gedrag van werknemers is daarin een belangrijke factor. De Safety Culture Ladder wordt gedragen door alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Dit zijn onder andere ProRail, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, en een aantal grote concerns uit de bouw- en installatiesector.

Governance Code Veiligheid in de Bouw

Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)

ProRail, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en een aantal grote concerns uit de bouw- en installatiesector passen de Safety Culture Ladder toe bij aanbestedingen. Dat doen ze per 1 januari 2022 als selectiecriterium, minimaal trede 2. En vanaf 1 januari 2024 met minimaal trede 3. ProRail volgt de afspraken die gemaakt zijn in de GCVidB.

Meer informatie over Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) is te vinden op de website van de GCVB. De meest recente informatie over ViA kun je daar vinden op de pagina Actueel. 

Contracteis niet-erkend werk 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de SCL als contracteis opgenomen in aanbestedingen van niet-erkend werk. Dit gaat in twee stappen: vanaf 1 januari 2022 wordt minimaal trede 2 vereist, vanaf 1 januari 2024 is dat minimaal trede 3. 

ProRail en de andere ondertekenaars van de GCVidB zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats. In de hele keten dient daarvoor aantoonbaar veilig bewust gewerkt te worden. Dus niet alleen door de hoofdaannemers, maar ook door opdrachtgevers en onderaannemers. 

Naamswijziging

De Safety Culture Ladder heette voorheen de Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder krijgt steeds meer een internationaal karakter. De ladder wordt, naast Nederland, in toenemende mate toegepast in Duistland en sporadisch in Italië, Griekenland, Portugal, Noorwegen en zelfs Azië. 

Internationaal karakter

Vanwege het internationale karakter heeft het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) de Veiligheidsladder omgedoopt tot Safety Culture Ladder. Voorlopig blijven beide namen in Nederland nog naast elkaar bestaan. Op termijn wordt enkel nog de Engelse naam gebruikt.  

Ook het aan de ladder verbonden certificaat (Veilig Bewust Certificaat) krijgt een andere naam en deels een andere betekenis: 

  • SCL Original Certificaat 

Voor bedrijven die elk jaar een volledige certificatieaudit (moeten) ondergaan. Dit is het geval voor onze erkende bedrijven. 

  • SCL Certificaat 

Voor bedrijven die in het eerste jaar een volledige certificatieaudit moeten ondergaan. En in jaar 2 en jaar 3 een gedeeltelijke audit, minimaal veertig procent.

Vanaf jaar 4 volgt herhaalt die cyclus zich. Dit is nu het geval voor bedrijven die voor TenneT werken. Dit gaat ook gelden voor (niet-rail)bouwbedrijven die vanaf 1 januari 2022 aangesloten zijn bij de GCVidB. Ook ProRail is hierbij aangesloten. ProRail rolt de Safety Culture Ladder ook uit naar civiele aannemers. En van hen een SCL Certificaat eisen in navolging van de afspraken in de GCVidB. 

Stem op ProRail.nl

Onze website is genomineerd voor de felbegeerde titel Website van het Jaar. Help je ons aan deze mooie publieksprijs?

Breng hier je stem uit

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers