Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Regelingen : Safety Culture Ladder

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd worden. Met de Safety Culture Ladder (voorheen: Veiligheidsladder) stimuleren we onszelf en onze opdrachtnemers om bewust veilig te werken. Met het certificaat van de Safety Culture Ladder laten wij zien hoe ‘veiligheidsbewust’ wij zijn.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 18 maart 2024.

Instrument bij inkoop 

De Safety Culture Ladder (SCL) wordt door ProRail gebruikt als instrument bij het inkopen van specifieke werken en diensten aan de spoorweginfrastructuur. Als minimumeis in onze Erkenningsregelingen, als gunningscriterium in onze aanbestedingen en als contracteis in onze contracten.

Werkzaamheden onder de erkenningsregelingen

  • Erkende bedrijven in het branchedeel ‘Spooraannemers’ dienen te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 3. Trede 4 en 5 worden bij aanbestedingen uitgevraagd als ambitieniveau. Daarvoor ontvangen zij een gunningsvoordeel.

Lees over branchedeel ‘Spooraannemers’ (pdf) Lees over branchedeel ‘Spooraannemers’ (pdf)

  • Erkende bedrijven in het branchedeel ‘Ingenieursbureaus’ dienen vanaf 1 juli 2024 te beschikken over een geldig SCL Certificaat, minimaal trede 2. Trede 3 vragen we uit als contracteis. Trede 4 en 5 worden als ambitieniveau uitgevraagd in aanbestedingen. Daarvoor ontvangen zij een gunningsvoordeel. Voor trede 5 geldt als bewijslast een SCL Original Certificaat.

Lees over branchedeel ‘Ingenieursbureaus’ (pdf) Lees over branchedeel ‘Ingenieursbureaus’ (pdf)

  • Erkende bedrijven in de Programma-erkenning TunnelAlliantie dienen te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 3.

Lees over Programma-erkenning TunnelAlliantie Lees over Programma-erkenning TunnelAlliantie

  • Erkende bedrijven in de branchedelen 'Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers' en 'Kabelaannemers en boorbedrijven' dienen te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 4.

Lees over branchedelen 'Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers' (pdf) Lees over branchedelen 'Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers' (pdf)

Lees over branchedeel 'Kabelaannemers en boorbedrijven' (pdf) Lees over branchedeel 'Kabelaannemers en boorbedrijven' (pdf)

Niet erkende werkzaamheden

  • Aannemers. Dienen een geldig SCL Certificaat minimaal trede 2 als contracteis te behalen binnen 3 maanden na contractvorming.
  • Ingenieursbureaus. Dienen een geldig SCL Certificaat minimaal trede 2 als contracteis te behalen binnen 3 maanden na contractvorming. Voor raamcontracten die langer dan 3 jaar duren wordt de contracteis trede 3, te behalen binnen 1 jaar na gunning. Trede 3 en hoger wordt als ambitieniveau uitgevraagd in aanbestedingen. Daarvoor ontvangen zij een gunningsvoordeel.

Voor niet erkende werkzaamheden geldt als bewijslast een SCL certificaat (t/m trede 4) of een SCL Original certificaat (trede 5).

Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)

Het doel van de Safety Culture Ladder is om de veiligheid in de gehele keten te vergroten. De Safety Culture Ladder wordt gedragen door alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Naast ProRail zijn dit Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en een aantal grote concerns uit de bouw- en installatiesector. De ondertekenaars passen vanaf 1 januari 2022 de Safety Culture Ladder toe bij aanbestedingen, als selectiecriterium of contracteis.

ProRail en de andere ondertekenaars van de GCVidB zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats. In de hele keten dient daarvoor aantoonbaar veilig bewust gewerkt te worden. Dus niet alleen door de hoofdaannemers, maar ook door opdrachtgevers en onderaannemers. Meer informatie over Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) is te vinden op de website van de GCVB.

Naar de website van GCVB Naar de website van GCVB

Internationaal karakter

Vanwege het internationale karakter heeft het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) de Veiligheidsladder omgedoopt tot Safety Culture Ladder. Voorlopig blijven beide namen in Nederland nog naast elkaar bestaan. Ook het aan de ladder verbonden certificaat (Veilig Bewust Certificaat) geeft een andere naam en deels een andere betekenis gekregen: 

  • SCL Original Certificaat

Voor bedrijven die elk jaar een volledige certificatieaudit (moeten) ondergaan.

  • SCL Certificaat

Voor bedrijven die in het eerste jaar een volledige certificatieaudit moeten ondergaan. En in jaar 2 en jaar 3 een gedeeltelijke audit, minimaal veertig procent. Vanaf jaar 4 herhaalt die cyclus zich.

Naar de website van Safety Culture Ladder Naar de website van Safety Culture Ladder

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers