Regelingen : Safety Culture Ladder

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd worden. Met de Safety Culture Ladder (voorheen: Veiligheidsladder) stimuleren we onze opdrachtnemers om ook bewust veilig te werken. Met het certificaat van de Safety Culture Ladder laten zij zien hoe ‘veiligheidsbewust’ zij zijn.

Instrument bij inkoop 

De Safety Culture Ladder (SCL) wordt sinds 2012 door ProRail gebruikt als instrument bij het inkopen van specifieke werken en diensten aan de spoorweginfrastructuur, vallend onder de Erkenningsregeling van ProRail. Als gunningscriterium in aanbestedingen enerzijds en als minimumeis in Erkenningsregelingen anderzijds. Daarnaast wordt de Safety Culture Ladder per 1 januari 2022 toegepast als contracteis bij niet-erkend werk.

Gunningsvoordeel

Erkende spooraannemers en ingenieursbureaus kunnen het SCL Original Certificaat gebruiken bij onze aanbestedingen die onder de Erkenningsregeling vallen.

Vanaf 1 april 2022 is voor de spooraannemers minimaal trede 3 van de Safety Culture Ladder als eis opgenomen in de Erkenningsregeling van ProRail, branchedeel Spooraannemers. Trede 4 en 5 worden bij aanbestedingen uitgevraagd als ambitieniveau. Daarvoor ontvangen zij een gunningsvoordeel.

Erkende ingenieursbureaus ontvangen een gunningsvoordeel bij aanbestedingen als ze beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 2.

Minimumeis 

De Safety Culture Ladder is als minimumeis opgenomen in:  

1. de Erkenningsregeling van ProRail, in de branchedelen ‘Spooraannemers’, 'Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers' en 'Kabelaannemers en boorbedrijven', en in 
2. de Programma-erkenning TunnelAlliantie 

Erkende bedrijven in de branchedelen 'Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers' en 'Kabelaannemers en boorbedrijven' dienen te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 4. 

Erkende bedrijven in het branchedeel ‘Spooraannemers’ en de Programma-erkenning TunnelAlliantie dienen te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 3.

Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)

Het doel van de Safety Culture Ladder is om de veiligheid in de gehele keten te vergroten. De Safety Culture Ladder wordt gedragen door alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Naast ProRail zijn dit Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en een aantal grote concerns uit de bouw- en installatiesector.

De ondertekenaars passen vanaf 1 januari 2022 de Safety Culture Ladder toe bij aanbestedingen, als selectiecriterium of contracteis. ProRail volgt voor niet-erkend werk de afspraken die vastgelegd zijn in de GCVidB.

Contracteis niet-erkend werk 

Vanaf 1 januari 2022 is de SCL als contracteis opgenomen in aanbestedingen van niet-erkend werk. Dit gaat in twee stappen: vanaf 1 januari 2022 wordt een SCL Certificaat op minimaal trede 2 vereist, vanaf 1 januari 2025 (als principedatum) is dat minimaal trede 3. 

ProRail en de andere ondertekenaars van de GCVidB zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats. In de hele keten dient daarvoor aantoonbaar veilig bewust gewerkt te worden. Dus niet alleen door de hoofdaannemers, maar ook door opdrachtgevers en onderaannemers. 

Meer informatie over Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) is te vinden op de website van de GCVB. De meest recente informatie over ViA kun je daar vinden op de pagina Actueel.

Naamswijziging

De Safety Culture Ladder heette voorheen de Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder krijgt steeds meer een internationaal karakter. De ladder wordt, naast Nederland, in toenemende mate toegepast in Duitsland en sporadisch in Italië, Griekenland, Portugal, Noorwegen en zelfs Azië. 

Internationaal karakter

Vanwege het internationale karakter heeft het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) de Veiligheidsladder omgedoopt tot Safety Culture Ladder. Voorlopig blijven beide namen in Nederland nog naast elkaar bestaan. Op termijn wordt enkel nog de Engelse naam gebruikt.  

Ook het aan de ladder verbonden certificaat (Veilig Bewust Certificaat) krijgt een andere naam en deels een andere betekenis: 

  • SCL Original Certificaat

Voor bedrijven die elk jaar een volledige certificatieaudit (moeten) ondergaan. Dit is het geval voor onze erkende bedrijven.

  • SCL Certificaat

Voor bedrijven die in het eerste jaar een volledige certificatieaudit moeten ondergaan. En in jaar 2 en jaar 3 een gedeeltelijke audit, minimaal veertig procent. Vanaf jaar 4 herhaalt die cyclus zich. Dit is het geval voor onze niet-erkende bedrijven.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers