Regelingen : Prestatiemeten

Het spoor moet beschikbaar én veilig zijn. Daarom vindt er regelmatig onderhoud plaats en worden nieuwbouw- en wijzigingswerken uitgevoerd. Deze werkzaamheden voert ProRail niet zelf uit. Hiervoor schakelen we marktpartijen in.

Essentieel

Een beschikbaar en veilig spoor is essentieel. Daarom stimuleren we onze opdrachtnemers om hun prestaties op een voortdurend hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dat doen we door de prestaties van opdrachtnemers te meten. De resultaten van deze prestatiemeting rapporteren we vervolgens aan de opdrachtnemers.

Erkende opdrachtnemers

Wij meten de prestaties van ingenieursbureaus en spooraannemers die door ProRail erkend zijn. Zij hebben via onze erkenningsregeling aangetoond dat zij technisch en organisatorisch in staat zijn om complexe werkzaamheden uit te voeren. ProRail gebruikt de prestatiemeting onder meer om te bepalen of een verleende erkenning voortgezet kan worden. Ook gebruiken we de uitkomsten om het gesprek te voeren over de samenwerking.

De metingen

ProRail meet de prestaties via vragenlijsten die door contractverantwoordelijke ProRailmedewerkers worden ingevuld. Zo onderzoeken wij de procesmatige aspecten van een contract.

We meten hoe de medewerker het handelen van de opdrachtnemer heeft ervaren. We toetsen onder meer de volgende aspecten:

  • planmatig werken
  • deskundigheid
  • samenwerking
  • veiligheid
  • milieu
  • uitvoeringskwaliteit, en
  • beschikbaarheid.

Samenwerken

Natuurlijk meten de erkende ingenieursbureaus ook ProRail. Hiervoor ontwikkelden we gezamenlijk een vragenlijst. Ook deze resultaten worden gebruikt om het gesprek over de samenwerking aan te gaan.

Daarnaast meten wij onze civiele aannemers. Zij vallen niet onder de erkenningsregeling. De resultaten van deze metingen worden bijvoorbeeld gebruikt bij de tunnelalliantie en bij de groslijstmethodiek.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers