Regelingen : Groslijstmethodiek

Aan een aantal specifieke aanbestedingen kunnen alleen door ProRail geselecteerde bedrijven meedoen. Dit geldt ook voor de groslijstmethodiek.

De groslijstmethodiek wordt gebruikt om reeds geselecteerde bedrijven, door middel van shortlists, onderstaande werkzaamheden te laten uitvoeren.

Soorten werkzaamheden

Deze groslijstmethodiek gebruiken we voor drie verschillende soorten werkzaamheden: 

  1. Baanwerkzaamheden, bijvoorbeeld grondwerk, inspectiepaden, hekwerken/taludtrappen, onderzoekswerkzaamheden of operationeel beheer van bermen.
  2. Conserveringswerkzaamheden, bijvoorbeeld onderhoudsschilderwerk aan bijvoorbeeld seinwezen of baangebonden objecten.
  3. Kunstwerkherstelwerkzaamheden, bijvoorbeeld CUR-gecertificeerd handmatig repareren, CUR-gecertificeerd beton injecteren of CUR-gecertificeerd betondekking herstellen.

Waarvoor een groslijstmethodiek?

ProRail heeft groslijstmethodieken voor onderhandse aanbestedingen, vallend binnen bovengenoemde werkzaamheden. Hiermee zetten we kleine projecten met een repeterend karakter door middel van een verkorte doorlooptijd in de markt. De methodiek wordt kort uiteengezet in deze factsheet (pdf). Of lees bijbehorende brief.

Brief groslijstmethodiek

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding nodigt ProRail alle geselecteerde partijen van de groslijst uit tot het tonen van belangstelling. Ook het aanbestedingsdossier wordt meegestuurd. Dit gebeurt via TenderNed.

Geïnteresseerde partijen maken hun interesse kenbaar via TenderNed. Uit de belangstellenden worden drie partijen geselecteerd: één partij naar vrije keuze van ProRail en twee partijen via de vigerende shortlistmethodiek. Bij minder dan drie partijen worden de geïnteresseerde partijen uitgenodigd tot het doen van een aanbieding.

Procedure

Alle geïnteresseerde partijen krijgen een procesverbaal van loting, gevolgd door een brief. Hierna volgt ProRail de gebruikelijke procedure voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, maar met verkorte termijnen. De procedure lichten we toe in de aanbestedingsleidraad, die meegestuurd wordt met het betreffende regioproject.

Het hanteren van de groslijstmethodiek betekent niet dat elke partij ook daadwerkelijk wordt uitgenodigd om zich in te schrijven voor een project.

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding

Enkelvoudige onderhandse aanbiedingen verlopen niet via TenderNed. Het projectteam doet zelf een uitvraag bij de geselecteerde aannemer van de betreffende groslijst. Het team benadert steeds één partij.

De partijen die op regionale groslijsten staan, selecteren we willekeurig via de shortlistmethodiek. Een procesverbaal van loting wordt hiervoor niet verstrekt.

Prestatiemeting

Ieder kwartaal meet ProRail de prestaties van de partijen die met ons samenwerken. De resultaten van deze prestatiemeting delen we met deze partijen. Soms geeft de meting aanleiding tot een gesprek. In dat geval nodigen wij de betrokkenen uit om de beoordeling te bespreken.

Meer over de prestatiemeting

Deelnemende aannemers

Hieronder vind je overzichten van alle deelnemende aannemers.

Veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dit betekent ook dat mensen die aan of op het spoor werken zoveel mogelijk beschermd moeten worden. Wij stimuleren onze leveranciers om veilig te werken. Dat doen we aan de hand van de Veiligheidsladder. Een ‘Veilig Bewust Certificaat’ laat zien hoe veiligheidsbewust jouw bedrijf is.

ProRail gebruikt de Veiligheidsladder als instrument bij het inkopen van specifieke werken en diensten aan de spoorweginfrastructuur, vallend onder onze erkenningsregeling. Dat doen wij als gunningscriterium in aanbestedingen. En als minimumeis in erkenningsregelingen.

Niet-erkend werk

Wij nemen de Veiligheidsladder vanaf 1 januari 2021 óók op als contracteis in aanbestedingen van niet-erkend werk. Hiermee volgt ProRail de afspraken die vastgelegd zijn in de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).

Wij voeren de Veiligheidsladder in aanbestedingen voor niet-erkende werkzaamheden stapsgewijs in:

  • Vanaf 1 januari 2021 is minimaal trede 2 vereist.
  • Vanaf 1 januari 2023 is minimaal trede 3 vereist.

Zowel hoofdaannemers als onderaannemers moeten hier rekening moeten houden. In de hele keten dient aantoonbaar veilig bewust gewerkt te worden. Vragen? Stel ze via dit contactformulier.

Voorbereiden

ProRail past vanaf 1 januari 2021 dus de Veiligheidsladder toe in aanbestedingen voor niet-erkend werk, uitgezonderd enkelvoudige onderhandse aanbestedingen. Dit betekent dat wij een Veilig Bewust Certificaat op minimaal trede 2 eisen. Wil jij opdrachten voor ProRail blijven uitvoeren? Bereid je hier dan op voor.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers