Vergunningen aanvragen

Gaat u naast of in de buurt van het spoor bouwen, kabels of leidingen aanleggen of ander werk doen? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Soms hoeft u alleen te melden dat u aan het werk gaat. Dit is afhankelijk van wáár u aan de slag gaat, en wat u gaat doen.

Wanneer een vergunning of melding?

De directe omgeving van het spoor noemen we de ‘kernzone’. Om hier te werken heeft u altijd een vergunning nodig. Buiten deze kernzone ligt de ‘beschermingszone’. In dit gebied heeft u óf een vergunning nodig, óf moet u een melding doen. U mag een melding doen als het werk voldoet aan de regels van de Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen.

In de Handleiding vergunningaanvraag (pdf) leest u meer over de zones, vergunningen en meldingen. Goed om te weten: langs de HSL of de Betuweroute is een vergunning altijd verplicht - dus in de kernzone én de beschermingszone.

Een vergunning aanvragen

U kunt zelf een vergunning aanvragen, of uw aannemer hiervoor machtigen. Er zijn geen kosten aan verbonden. De behandeling van uw aanvraag kan tot 8 weken duren, en soms langer als het om complexe werken gaat. U hoort dan of u de vergunning krijgt – en welke verdere voorschriften daar mogelijk nog aan verbonden zijn.

Het indienen van uw aanvraag werkt als volgt:

Een melding doen

U kunt zelf de melding doen, of uw aannemer hiervoor machtigen. Goed om te weten: u krijgt geen bevestiging van uw melding. Hoort u binnen vier weken na uw melding niets van ProRail? Dan kunt u uw werk uitvoeren. Uw melding is geldig tot vier weken na de startdatum die u in uw melding heeft genoemd. Start u later, dan moet u daarvoor opnieuw een melding doen.

Een melding doen gaat als volgt:

  • Vul het meldingsformulier in
  • Voeg de bijlagen bij die in het meldingsformulier gevraagd worden
  • Mail dit naar het relevante e-mailadres dat in het meldingsformulier staat

Meer regelen

Het kan zijn dat u meer aanvragen moet doen. Zoals een omgevingsvergunning, een ontheffing voor het gebruik van hogere objecten, of toestemming voor het gebruik van eigendommen van ProRail.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met ProRail in uw eigen regio.

Contact met ProRail per regio

Regio Randstad Noord

088-231 20 00
Flevoland, Utrecht en Noord-Holland

Regio Randstad Zuid

088-231 48 00
Zuid-Holland

Regio Noord-Oost

088-231 50 00
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland (Culemborg, Tiel, Geldermalsen, Zaltbommel en Neerijnen vallen in regio Zuid)

Regio Zuid

088-231 40 00
Zeeland, Brabant en Limburg. Plus Culemborg, Tiel, Geldermalsen, Zaltbommel en Neerijnen

Veelgestelde vragen

Wat zijn de afmetingen van het vergunningsgebied?

Het vergunningsgebied noemen we ook wel het ‘beperkingengebied’. Met daarin de ‘kernzone’, waar u altijd een vergunning nodig heeft. En daarnaast de ‘beschermingszone’, waar u óf een vergunning nodig heeft, óf een melding moet doen.

De afmetingen van het beperkingengebied:

  • Binnen 11 meter van een spoor op maaiveldniveau (gemeten vanaf het hart van het spoor)
  • Binnen 6 meter van een spoor op een talud (gemeten van de teen van het talud)
  • Binnen 6 meter van een spoor onder maaiveldniveau (gemeten van de kruin van het talud)
  • Binnen 30 meter van een bouwwerk bij het spoor. Zoals een onderdoorgang, tunnel of brug over het spoor.

Bekijk ook de afbeeldingen in bijlage I van de handleiding vergunningaanvraag (PDF).

Wanneer heb ik ook ontheffing nodig?

Bij overwegen moet het zicht goed zijn. Daarom is het vaak verboden om in dat gebied objecten hoger dan één meter te plaatsen. Bekijk ook de afbeeldingen in bijlage II van het handboek Vergunningaanvraag.

Wilt u objecten hoger dan 1 meter plaatsen? Dan kunt u ontheffing bij ProRail aanvragen. Dit doet u met het aanvraagformulier vergunningen.

Ik maak ook gebruik van eigendom van ProRail. Moet ik dat melden?

Ja, hiervoor heeft u privaatrechtelijke toestemming van ProRail nodig. Maakt u bij uw werkzaamheden gebruik van eigendom van ProRail? Dan heeft u hiervoor ook een overeenkomst met ProRail nodig. Neemt u hiervoor contact op met ProRail in uw regio.

Ik ben het niet eens met de beslissing van ProRail over mijn vergunning(aanvraag). Wat kan ik doen?

ProRail behandelt uw vergunningaanvraag namens de minister van Infrastructuur en Milieu. Dat betekent dat u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met een beslissing van ProRail.

Wilt u bezwaar maken, dan moet u dat schriftelijk doen, binnen zes weken na ontvangst van onze beslissing. In de brief met de beslissing leest u meer over bezwaar maken.

Mag ik met (bouw)werkzaamheden starten als ik niets van ProRail hoor?

Nee, u mag nooit zonder vergunning werken. Ook als ProRail niets heeft laten horen binnen de officiële behandelingstermijn. Informeer altijd eerst bij ProRail naar de status van uw vergunningaanvraag voordat u met uw werkzaamheden start. Natuurlijk proberen we alle aanvragen op tijd af te handelen en u op de hoogte te stellen.

Alle veelgestelde vragen over Vergunningen aanvragen