Veelgestelde vragen

Welke geluidwerende maatregelen neemt ProRail?

Voor het geluid langs het spoor gelden strikte normen: de 'geluidsproductieplafonds'. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de geluidsproductieplafonds vast, ProRail zorgt voor de naleving in de praktijk.

We nemen maatregelen op plekken langs het spoor waar de geluidsbelasting te hoog is. We plaatsen bijvoorbeeld raildempers en geluidsschermen. En vervangen houten door betonnen dwarsliggers. We houden de oppervlakte van alle sporen 'glad' door ze te slijpen. Als er voldoende ruimte is, kunnen we ook geluidswallen plaatsen. Dit gebeurt in de praktijk alleen bij nieuwe woonwijken. Ook stillere treinen kunnen helpen. ProRail probeert het gebruik van stillere treinen te bevorderen, bijvoorbeeld door de gebruiksvergoeding voor stil materieel te verlagen. 

Soms krijgen woningen in de buurt geluidsisolatie. Maatregelen zijn bijvoorbeeld kierdichting, dubbel glas en het plaatsen van 'suskasten'. Dit zijn ventilatieopeningen die het spoorgeluid buiten houden.

Ik heb een klacht over geluid door treinverkeer. Waar kan ik terecht?

Neem contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting. Zij reageren zo snel mogelijk op je vraag of klacht.

Waar kan ik informatie vinden over de wettelijke geluidsnormen voor het spoor?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt vast hoeveel geluid treinverkeer mag maken. Op www.geluidspoor.nl geeft het Rijk informatie over de toegestane geluidsnormen (‘geluidproductieplafonds’) en de maatregelen tegen geluidoverlast, zoals het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG).

Is ProRail klaar voor de winter?

We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid. ProRail, de aannemers en de vervoerders spannen zich maximaal in om overlast te voorkomen en hebben preventief maatregelen getroffen. Ondanks deze maatregelen en goed onderhoud van onze infrastructuur valt niet uit te sluiten dat reizigers door winterweer vertraging oplopen. Het spoor blijft, net als het vlieg- en wegverkeer, gevoelig voor sneeuwval en vorst.

Wat is de rol van het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) bij grote verstoringen?

Het OCCR is een samenwerkingsverband van ProRail, de spoorvervoerders en spooraannemers. Dit centrum bestaat sinds oktober 2010 en coördineert de afhandeling van calamiteiten en incidenten op het spoor. Zo kunnen ze snel tot een gezamenlijk besluit komen over de te nemen maatregelen.

Via een zogenaamde ‘spoorradar’ beschikken alle betrokken partijen over actuele, correcte, complete en eenduidige informatie op het gebied van storingen en punctualiteit. Ze werken dus vanuit dezelfde informatie en kijken naar dezelfde grafieken.

Welke problemen ontstaan er op het spoor in de herfst?

In de herfst kan het spoor glad worden door de combinatie van vocht en afgevallen bladeren op de rails. Als de treinen door deze bladerenmassa rijden, ontstaat een soort moes die aan de spoorstaaf blijft plakken.
Gladheid kan ook ontstaan door roest, luchtvervuiling, condensvorming en algen.

Door de gladheid verliezen treinen grip op rails. Bij het optrekken en remmen op glad spoor kunnen de wielen slippen en blokkeren. Daardoor gaan de wielen over de rails schuiven in plaats van draaien. Dat veroorzaakt schade aan wielen en rails.

Als het spoor glad is door bladafval, passen machinisten hun snelheid aan. Ook remmen ze eerder en trekken ze voorzichtiger op. Dit doen ze om de hinder door gladde sporen zo veel mogelijk te beperken.

Hoe kom ik te weten of ProRail een vergunning heeft voor werkzaamheden in mijn buurt?

Via onze afdeling Publieksvoorlichting kom je snel te weten of en welke vergunning van kracht is.

 

Waarom werkt ProRail aan het spoor?

Omdat ProRail beheerder is van het Nederlands spoorwegnet. En daarom verantwoordelijk is voor het onderhoud, de vernieuwing en uitbreiding van het spoor, inclusief de stations.

Reizigers en vervoerders kiezen voor het spoor vanwege de zekerheid die het biedt. Die zekerheid is belangrijk, en daarom werken wij continu aan een nog grotere betrouwbaarheid van het Nederlandse spoorsysteem. En aan een soepel verloop van het treinverkeer. Voorkomen is daarbij altijd beter dan genezen, vinden we. Preventief onderhoud zien we dus als een van onze belangrijkste taken.

We controleren het spoor bijvoorbeeld regelmatig op kapotte of te vervangen delen. Zo willen we voorkomen dat zaken als stroomstoringen en technische mankementen de treindienst verstoren. Ook de werkzaamheden zélf moeten de treinenloop natuurlijk zo min mogelijk belemmeren.

Wat doet ProRail aan communicatie over gevaarlijk gedrag op en rond het spoor?

Behalve technische aanpassingen en handhaving, doet ProRail aan communicatie. Zo is er een lesprogramma voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs: PazzUp. Daarnaast voeren we regelmatig landelijke communicatiecampagnes over veilig gedrag bij overwegen. 

Wat doet ProRail tegen onveilig gedrag op en rond het spoor?

Gedrag op en rond het spoor heeft onze volle aandacht. Met acties en campagnes wijzen we op de gevaren van spoorlopen of het negeren van de waarschuwingssignalen bij een spoorwegovergang. Ook plaatsen we hekken en camera's voor de veiligheid. 

Ongeveer vijftig buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van ProRail surveilleren dagelijks langs het spoor. Zij verwijzen mensen die langs het spoor willen lopen naar alternatieve wandelroutes en mogen bekeuringen uitdelen als mensen de regels niet volgen. Verder onderzoeken we het verband tussen de tijd dat de slagbomen gesloten zijn en de neiging van mensen om de regels niet te volgen. 

Ik heb een treinongeval gezien of meegemaakt, waar kan ik terecht?

Ziet u een spoorongeval gebeuren, bel dan direct 112. Was u getuige van een eerder ongeval, dan kunt u de lokale politie bellen. Bent u er ook emotioneel door geraakt en zoekt u hulp bij de verwerking? Neemt u dan gerust contact op met Slachtofferhulp Nederland of met uw huisarts. 

Hoe hard rijden treinen?

Dat hangt af van het spoor – het baanvak – waarover de trein rijdt, en wat voor soort trein het is. De snelheid heet de baanvaksnelheid. De baanvaksnelheid van goederentreinen op grote stations is bijvoorbeeld 40 kilometer per uur. Voor de overige stations 80 kilometer per uur. De baanvaksnelheden voor reizigerstreinen zijn weer anders.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt de wettelijk toegestane baanvaksnelheden. Rijdt een trein harder dan de toegestane baanvaksnelheid, dan remt de trein automatisch. Want alle treinen die in Nederland rijden, hebben minimaal Automatische Trein Beveiliging (ATB).

Vragen en antwoorden in video's