4,5 miljoen koppen koffie extra

ProRail werkt op allerlei manieren aan een duurzaam spoor. We kijken bij alles wat we doen naar het effect op de omgeving. En of het nóg duurzamer kan.
Boring faunatunnel in Loon

Lees alles over wat we in 2016 aan duurzaamheid hebben gedaan in ons jaarverslag.

Zonnepanelen

We bouwen aan het grootste zonnedak van Nederland. Met zonnepanelen op de  stationsdaken van Utrecht Centraal, Zuilen, Amersfoort, Diemen Zuid en Rotterdam en op de Verkeersleidingspost Utrecht hebben we in 2016 ruim 508.000 kWh opgewekt. Dat zijn ruim 4,5 miljoen koppen koffie. Een verdubbeling t.o.v. 2015. Daar komen 1900 zonnepanelen op station Eindhoven bij. Dat is voldoende om minimaal 60 % van de 775.000 kWh op te wekken die ProRail daar jaarlijks verbruikt. Dit staat gelijk aan het verbruik 130 huishoudens. Op dit moment doen we proeven om ook op geluidsschermen en wachtruimtes zonnepanelen te plaatsen.

Groen gas

3958 van onze 5207 wissels (de overige wissels zijn elektrisch of worden met aardwarmte verwarmd) verwarmen we sinds 1 januari 2017 met groen gas. Ook 183 stations worden met groen gas verwarmd. Dit groene gas wordt gemaakt uit biomassa bestaande uit grondstoffen zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

Verlichting

ProRail verlicht de stations steeds vaker met ledlampen. Dat levert een energiebesparing op van zo’n 50% en verbetert de lichtkwaliteit. Door dimmers in te zetten hebben omwonenden ’s nachts minder last van licht. In 2016 zijn de perrons van 12 stations geheel en 18 stations gedeeltelijk omgebouwd. In 2020 is het merendeel van de verouderde verlichting op 400 stations vervangen. Dit zijn maar liefst 100.000 armaturen. Daarnaast komen er nieuwe wachtruimtes en vertrekstaatkasten voorzien van Led-verlichting.

Stations

In 2016 zijn we binnen de ProRail-kantoren gestart met het gescheiden inzamelen van afval. De verwachting is dat er per jaar ruim 2.200 kg minder restafval afgevoerd hoeft te worden. Ook zijn we nu samen met NS begonnen met afvalscheiding op stations. En we gaan verder met het plaatsen van de duurzame houten banken op 200 stations. De komende twee jaar plaatsen we ze op bijna 100 stations.

125 faunapassages

Dieren moeten ook veilig kunnen oversteken. Daarom leggen we faunapassages aan. In totaal 125. Vorig jaar zijn er hiervan weer 6 aanbesteed, waaronder een aantal grote op de Veluwe en in de Zandvoortse duinen. Dit doen we in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ook brengen we voor de kleinere dieren tunnels en looprichels aan, zodat ook zij veilig kunnen oversteken. En zijn er dierenhotels langs het spoor. Daarnaast zaaien we onze 3200 hectare spoormbermen steeds vaker in met inheemse bloemenzaden.

Gepubliceerd op