Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

90 miljoen euro voor 740 meter lange goederentreinen

Nieuws

14 december 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt in totaal ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar voor faciliteiten om met 740 meter lange goederentreinen te kunnen rijden. Dit is te lezen in de Kamerbrief Voortgang Spoorgoederenvervoer.

Green Deal

Door te investeren in faciliteiten voor langere goederentreinen verbetert de concurrentiepositie van het goederenvervoer per spoor in Nederland. Een langere goederentrein zorgt voor lagere vervoerkosten en maakt de verschuiving van vervoer over de weg naar het spoor makkelijker.

Aangejaagd vanuit de Green Deal geldt met ingang van 2030 een EU-verplichting om met langere treinen te kunnen rijden op een aantal belangrijke goederencorridors en havenemplacementen. Een goederentrein van 740 meter vervangt 56 vrachtwagens. Daarmee draagt goederenvervoer per spoor bij aan minder uitstoot van CO2 en zorgt het voor minder drukte op de weg.

90 miljoen voor ‘koppelkansen’

ProRail zag de mogelijkheid om de bouwwerkzaamheden voor de langere treinen mee te laten liften met andere werkzaamheden. Daarmee wordt tijd én belastinggeld bespaard. Daarom heeft ProRail zich samen met partners uit de goederensector en het ministerie sterk gemaakt om het budget voor deze faciliteiten snel beschikbaar te stellen. De 90 miljoen euro wordt ingezet om wacht- en buffersporen te verlengen op de emplacementen van Roosendaal, Rotterdam Noord Goederen, Hengelo en Oldenzaal.

Nog meer investeringen in langere treinen

In de brief wordt ook de start van een aantal verkenningen aangekondigd in het Rotterdamse Havengebied, waaronder het geschikt maken voor langere treinen van de stamlijn Merseyweg en een MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Investering Ruimte en Transport) naar de wijze waarop emplacement Botlek geschikt kan worden gemaakt voor langere goederentreinen. Eerder was via het MIRT al 7,2 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek naar het verlengen van twee sporen in Lage Zwaluwe. Die verlenging is belangrijk om met langere goederentreinen van en naar Haven Moerdijk te kunnen rijden.

Het spoorgoederenvervoer zit in de lift. Daarom is het belangrijk om nú te investeren in spoorinfrastructuur die geschikt is voor 740 meter lange goederentreinen. De in 2019 opgestelde TEN-T analyse gaf aan dat het totaal pakket aan maatregelen tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro kost. Binnen dit pakket heeft een prioritering plaatsgevonden; geprioriteerde maatregelen voor de periode tot en met 2030 vragen een financiering van ten minste 500 miljoen. De beschikbaar gekomen 100 miljoen is daarin een welkome en noodzakelijke eerste stap.

Bekijk: In deze animatie leggen we uit wat de voordelen zijn van 740 meter lange treinen en wat er voor nodig is deze over de belangrijkste corridors te laten rijden

Knelpunt C2 bocht Maasvlakte

Daarnaast blijkt uit een analyse van het Rotterdamse havenbedrijf en ProRail dat de C2-bocht een toekomstig knelpunt is. In de C2-bocht kruisen het vervoer van en naar de Maasvlakte met vervoer van en naar de Distridriehoek, de emplacementen Maasvlakte Oost en West en het nog te realiseren emplacement Maasvlakte Zuid elkaar. Het knelpunt ontstaat als er 26.000 treinen per jaar de C2-bocht passeren. De prognoses van de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) gaan er vanuit dat de grens in 2030 wordt bereikt. Realisatiecijfers laten echter een grotere groei zien dan verwacht. Als deze groei doorzet, wordt de grens dus eerder bereikt.

Volgens Henk Rietveld, programmamanager bij ProRail, is er geen tijd om achterover te zitten: “De C2-bocht en de achterliggende spoorlijnen tot aan de terminals moeten zo snel mogelijk worden geëlektrificeerd, zodat er meer treinen kunnen worden afgehandeld en er minder diesellocomotieven nodig zijn. Daarmee kan de benodigde stikstofruimte gecreëerd worden voor de aanleg van een extra bundel op Maasvlakte Zuid. Momenteel is er nog geen zicht op financiering van de voorgestelde maatregelen. Het zou mooi zijn als er binnen afzienbare tijd een weg wordt gevonden om tijdig maatregelen te kunnen treffen. Zo voorkom je dat het vervoer vanaf de tweede Maasvlakte tegen een plafond aan loopt.”

Spoor­goederenvervoer

Het spoor verbindt mensen met hun woon- en werkplek. Steden met andere steden. Maar het spoor verbindt ook onze havens met de industriële centra in Europa. Er gaan veel goederen over het Nederlandse spoor. Daarom werkt ProRail hard aan een duurzaam en innovatief spoorgoederenvervoer.

Lees meer Lees meer

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers