Aan de slag met ingediende zienswijzen Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Nieuws

7 februari 2017

Van 25 november 2016 tot en met 12 januari 2017 lagen het ontwerptracébesluit (OTB) Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden en het bijbehorende milieueffectrapport online en op verschillende locaties ter inzage. In deze periode had iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 116 zienswijzen ingediend.

Informatiemarkten

De informatiemarkten over de plannen van Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden zijn druk bezocht. In totaal kwamen bijna 500 belangstellenden naar de informatiemarkten in Leeuwarden, Hurdegaryp, Feanwâlden, Buitenpost, Zuidhorn, Hoogkerk en Groningen. Aan de hand van een film, informatiepanelen en begeleiding van specialisten konden bezoekers zich een beeld vormen over onder meer de aanpassingen aan de stations en de gevolgen van het rijden van de langere treinen en de extra treinen. Tijdens deze informatiemarkten konden bezoekers ook formeel reageren op de plannen door bij de notulist mondeling hun zienswijze in te dienen.

Invloed op woonomgeving

Veel zienswijzen gaan over de mogelijke invloed van het project op de woon- en leefomgeving. Er zijn grofweg 4 thema’s die relatief vaak terugkomen in de reacties. Dat zijn het de maatregelen die we treffen op en aan het spoor, geluid, trillingen en overwegveiligheid.

Vervolg

Alle zienswijzen worden zorgvuldig beoordeeld. Op basis hiervan worden mogelijke aanpassingen in het ontwerp aangebracht. De minister stelt daarna een zogenaamd tracébesluit (TB) vast. Als uw zienswijze aanleiding geeft tot wijzigingen, dan kunt u dat terugzien in het TB. Bij het TB zit een nota van antwoord waarin de reacties staan op alle ingediende zienswijzen. Deze nota van antwoord wordt tegelijk met het tracébesluit ter inzage gelegd. Op dat moment krijgen indieners van een zienswijze ook per brief een antwoord op hun zienswijze. Indieners van een zienswijze op het OTB hebben dan nog een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen het TB bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Die beroepsmogelijkheid staat ook open voor wijzigingen die tussen het OTB en TB zijn doorgevoerd. Meer details daarover zijn te zijner tijd te lezen in de kennisgeving van het TB.
 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers