Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

ACM keurt methoden van berekening gebruiksvergoeding ProRail goed

Nieuws

28 augustus 2018

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft twee methoden die ProRail ontwikkeld heeft om de tarieven voor onderdelen van de gebruiksvergoeding te berekenen goedgekeurd. Dat besluit heeft de ACM vandaag gepubliceerd.

Spoorvervoerders betalen een vergoeding voor het gebruik van het spoor: de zogeheten vergoeding minimum toegangspakket. Uitgangspunt hierbij is dat middels de vergoeding voor het minimumtoegangspakket alleen kosten in rekening worden gebracht die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de spoorinfrastructuur, bijvoorbeeld de kosten voor onderhoud aan het spoor zelf, de wissels, de bovenleiding, etc. Kosten voor aanpassing of uitbreiding van het spoor worden bijvoorbeeld niet in rekening gebracht.

Drie jaar geldig

Begin 2017 heeft ProRail een nieuwe methode voor het berekenen van de vergoeding minimumtoegangspakket ter goedkeuring aangeboden aan de ACM. De ACM heeft de methode voor een kortere periode goedgekeurd dan gevraagd (drie jaar i.p.v. vijf jaar). Daarmee is voor een periode van drie jaar sprake van stabiele en voorspelbare tarieven voor vervoerders. Daarnaast verbindt de ACM als voorwaarde aan de goedkeuring dat ProRail specifieke informatie met betrekking tot de kostensplitsing transparant moet maken door deze financiële gegevens aan te leveren binnen zes weken na inwerkingtreding van het besluit.

Extra heffing

De ACM heeft ook de methode voor het berekenen van de zogenaamde ‘extra heffing’ goedgekeurd. Deze extra heffing wordt toegepast in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ProRail is verantwoordelijk voor het berekenen van het tarief van de extra heffing.

ProRail berekent de tarieven voor de vergoeding minimumtoegangspakket en de extra heffing voor de dienstregelingsjaren 2020 tot en met 2022 op basis van de goedgekeurde methoden. De tarieven worden opgenomen in de ontwerp Netverklaring 2020 die begin september wordt gepubliceerd.

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers