Beoogd partner voor realisatie Zuidasdok bekend

Nieuws

19 januari 2017

ZuidPlus, de combinatie Heijmans, Fluor en Hochtief is als winnaar uit de bus gekomen in de aanbesteding van het project Zuidasdok. Zuidasdok is een gezamenlijk project van de gemeente Amsterdam, ProRail en Rijkswaterstaat. Zuidasdok omvat onder meer het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid en de realisatie van het vernieuwde station Amsterdam Zuid.

De aanbesteding vertegenwoordigt een contractwaarde van 990 miljoen euro en is hiermee één van de grootste infrastructuur projecten in Nederland van dit moment. Dit bedrag ligt 6,6% onder het plafondbedrag dat in de aanbesteding was opgenomen (1.060.000.000 euro). Het project wordt gefinancierd door het Rijk, gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord Holland. Rijkswaterstaat treedt op als aanbestedende dienst. Met de bekendmaking van het voornemen tot gunning start nu de 'Alcatelperiode', waarbinnen het afgevallen consortium eventueel een procedure kan starten. Pas na het verstrijken van de Alcatelperiode kan tot definitieve gunning worden overgegaan. ZuidPlus wordt na definitieve gunning verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van het gehele project. Na definitieve gunning start ZuidPlus met de opdracht.

Zuidasdok

De aanpak van de A10, de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de bouw van het nieuwe station Zuid zijn noodzakelijk voor de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied. Door de gedeeltelijke ondertunneling ontstaat nieuwe openbare ruimte en verbetert de leefkwaliteit in het gebied. Ook wordt ruimte gecreëerd voor het station Amsterdam Zuid om uit te groeien tot hoogwaardig openbaar vervoer knooppunt.

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers