Betrouwbaarheid van het spoor komt onder druk

Nieuws

3 april 2019

Als het aantal uitgestelde vervangingen verder toeneemt, kunnen de prestaties op het spoor en de betrouwbaarheid van de infra op bepaalde locaties of op bepaalde trajecten gaan afnemen. Als vervangingen langdurig worden uitgesteld zal dit mogelijk veiligheidsissues gaan opleveren, wat betekent dat ProRail moet ingrijpen in de treindienst. Als de infrastructuur nu al tegen capaciteitsgrenzen aanloopt, zijn toekomstige intensiteits- en frequentieverhogingen zonder meer onderhoud niet op te vangen.

Het spoor is nog prima in orde, maar veroudert wel sneller

De infrastructuur in Nederland ligt er prima bij, zeker als je de levensduur in ogenschouw neemt. Maar technisch gezien veroudert de infra en is niet meer berekend op ontwikkelingen in extra vervoersvragen en andere materieelinzet. Het spoor in Nederland heeft een goede prijs-kwaliteit verhouding. Treinen rijden steeds vaker op tijd en het aantal technische verstoringen daalt fors. Maar de houdbaarheid van die prestaties lopen tegen z’n maximum aan. De uitputting van het spoor en onderhoud leidt op den duur tot prestatie verlies. Het is daarom nodig goed te kijken of de budgetten die beschikbaar zijn voor vernieuwing en onderhoud nog toereikend zijn. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Staat van de infra’ dat ProRail overhandigd heeft aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stijgende punctualiteit

De afgelopen jaren kenmerken zich door een steeds toenemende punctualiteit en minder technische storingen en minder hinder voor de reizigers. De afgelopen jaren is ProRail samen met de aannemers, in staat geweest betere prestaties op het bestaande spoor te genereren. ProRail en de aannemers hebben de beschikbaarheid van het spoor verbeterd door het accent te leggen op het voorkomen van (grotere) technische storingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen. Met behulp van steeds slimmer wordende sensoren, big data en data-analyse zijn de prestaties structureel omhoog gegaan. Maar de houdbaarheid van die prestaties lopen tegen het maximum aan. Op dezelfde voet verder gaat op den duur leiden tot prestatie verlies.

Meer spoorvervanging

De komende jaren moeten we onze strategie aanpassen om dezelfde kwaliteit te kunnen blijven bieden. Nu is de verdeling tussen onderhoud en vernieuwing 50-50. Omdat de afgelopen jaren vervangingen van het spoor en spoorsystemen zijn uitgesteld, moeten er extra geld gestoken worden in vernieuwing. 

Veiligheid is onverminderd hoog

De afgelopen jaren was de veiligheid hoog, en de betrouwbaarheid van de techniek leverde een hoge beschikbaarheid op. Wel is de gemiddelde levensduur van wissels, technische installaties, bovenleiding en spoor toegenomen omdat er minder is vervangen dan volgens het vervangingsplan noodzakelijk was. Ondanks dat de huidige technische staat van de infra goed is, neemt dit niet weg dat op diverse locaties de technische conditie tot grote storingen heeft geleid. De komende jaren stijgt het aantal reizigers en gaan er meer en snellere treinen rijden. Het is daarom nodig de beschikbaarheid van het spoor verder te verbeteren. Als we dus naar een betere punctualiteit, lagere uitval en meer treinen willen, moeten we de komende jaren meer spoor, wissels en onderdelen gaan vervangen en vernieuwen.

Toekomstige ontwikkelingen

•        Door marktspanning in de bouw en de gestegen prijzen neemt de hoeveelheid uitgestelde vervanging toe. Dit geldt met name voor wissels en spoor.
•        Doordat de bovenleidingsportalen en het treinbeïnvloedingssysteem de komende jaren aan het eind van de levensduur komen, wordt de financiële behoefte voor vervanging en onderhoud de komende jaren hoger.
•        Doordat de vervoersprognose stijgt en het treinmaterieel wijzigt, loopt een aantal systemen, zoals treinbeveiliging tegen de technologische en functionele capaciteitsgrenzen aan. Denk hierbij aan de energievoorziening, treindetectie en spoorligging
 
 
 

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers