Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Brandlucht uit zuil weert konijnen bij het spoor

Nieuws

21 maart 2017

Ze ruiken een beetje als een natte asbak; de geurzuilen die ProRail vandaag plaatste op de spoordijk tussen ’s-Hertogenbosch en Hedel. Een diervriendelijke methode van ProRail om te voorkomen dat konijnen hier nog langer gaten graven onder het spoor.

Bekijk: Brandlucht uit zuil weert konijnen bij het spoor

Overal langs het spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Hedel zitten konijnenholen. Lieve beestjes, maar de gaten die deze konijnen graven bedreigen de stabiliteit van de spoordijk, terwijl er met hoge snelheid treinen overheen rijden. Om het risico op verzakking te voorkomen worden de konijnen zoveel mogelijk verjaagd uit het gebied. Voorheen gebeurde dat met fretten die de konijnen uit hun holen jagen. Nu is er de geurzuil.

Diervriendelijke methode

De geurzuil is een plastic buis die in de grond wordt geplaatst. In de buis zit een reservoir dat wordt gevuld met tupoleum: een voor mens en dier geheel onschadelijke geurstof waar dieren niet van houden. De dieren verlaten zo zonder stress hun leefgebied en gaan ergens anders wonen. Het enige dat dan moet gebeuren is de zuilen eens per vier maanden bijvullen.

Proef

Het gebruik van tupoleum is op dit moment nog een proef. De spoordijk bij de brug over de Maas is de vierde locatie in Nederland waar het wordt toegepast. Andere locaties zijn in de Betuwe, in Friesland tussen Wolvega en Heerenveen en bij Santpoort. Daar wordt het middel ook toegepast om te voorkomen dat dieren het spoor oversteken en worden aangereden. Tot nu toe zijn de resultaten veelbelovend. De kans is dan ook groot dat het middel straks op meerdere plaatsen langs het spoor zal worden toegepast.

Ontwikkelingen

Het spoor doorkruist woonplaatsen, weilanden en natuurgebieden. Allemaal plaatsen waar dieren hun leefomgeving hebben. Denk aan huisdieren, vee, vogels of wild. Hoe ontwikkelt zich dat?

  • Natuurbeheer leidt in Nederland tot groei van dierpopulaties. Het aantal dieren in de spooromgeving neemt daarmee toe.
  • Trein en dier moeten elkaar op het spoor zo min mogelijk ‘tegenkomen’, dat begrijpt iedereen. Het spoorwegnet berijden we echter intensief en ook dat is groeiende.
  • Tegelijk is de spooromgeving vaak wel rustig, beschut en groen. Dieren komen er graag! Een paal van de bovenleiding is een mooie plek voor een ooievaarsnest of het talud van het spoor – een hoge en droge plek voor konijnenholletjes… Dat is onwenselijk en werkt onveilige toestanden in de hand.
  • Vandaar dat ProRail allerlei maatregelen neemt, bijvoorbeeld afgrenzende hekken, sloten en houtwallen langs het spoor. Daarmee kunnen we lang niet alles voorkomen. Hekken zijn niet overal toepasbaar en soms zelfs verboden. En is het een diervriendelijke oplossing?
  • Als dieren zich op of rond het spoor begeven is dat direct hinderlijk voor het treinverkeer. Treinen moeten langzamer rijden of komen zelfs tot stilstand. Reizigers ondervinden hier regelmatig hinder van. Zeker als het dier niet ‘vertrekt’ of als de afloop tragisch is. Zo mogelijk grijpen we actief in door dieren weg te leiden. Ook incidentenbestrijders hebben hier veel werk aan.
     

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers