Calandbrug langere tijd gestremd

Nieuws

11 juli 2022

De werkzaamheden aan de Calandbrug gaan langer duren dan eerder werd gedacht. Door de omvang en het specialistische karakter van deze werkzaamheden is een speciale aannemer ingehuurd. Hollandia B.V. komt nu met een realistischere planning. Deze geeft aan dat de Calandbrug zeker niet voor de kerst opengaat voor het wegverkeer.

Onzekerheden

Een harde datum is nog niet te geven omdat er nog enkele onzekerheden zijn. De zware onderdelen, complexe omstandigheden en het vinden van gespecialiseerde bedrijven, personeel en materieel zorgt ervoor dat deze werkzaamheden langer gaan duren dan eerder werd gedacht.

Storing aan de brug

Op 10 mei is bij een reguliere inspectie een storing aan de brug geconstateerd. De kogellagers van het omloopwiel waren in twee torens van de brug kapot. Daardoor kan de brug niet meer bediend worden en is besloten deze in open stand te zetten zodat scheepvaart door kan gaan. Sinds die tijd is de Calandbrug niet toegankelijk voor automobilisten, fietsers en voetgangers.

In eerste instantie leek het erop dat we twee van de vier lagers moesten vervangen. Inmiddels is duidelijk dat ook de lagers in de andere torens in mindere staat zijn en worden deze gelijk vervangen. Dit doen we nu omdat we anders volgend jaar de brug opnieuw een lange tijd niet kunnen gebruiken.

Omleidingsroutes

Zowel ProRail als Rijkswaterstaat betreurt het feit dat de brug nu nog langer dicht zal blijven. We begrijpen dat dit voor veel overlast zorgt voor met name de inwoners van Rozenburg. Rijkswaterstaat heeft omleidingsroutes ingesteld.

Het wegverkeer kan omrijden via de Thomassentunnel. Gevaarlijke stoffenvervoer en langzaam verkeer kan omrijden via het onderliggende wegennet, de route over de Rozenburgsesluis, dus de Theemsweg en de Neckarweg. Fietsers en voetgangers worden ook omgeleid via de fiets- en voetpaden langs dezelfde route.

Regeling en nadeelcompensatie

Er is op dit moment ook een regeling beschikbaar om de gevolgen van de stremming voor de gebruikers te beperken. Het busvervoer van en naar Rozenburg wordt op dit moment gecompenseerd door gebruik van een app. Daarover vindt u informatie op de website Calandbrug.nl.

Burgers en bedrijven die financieel nadeel ondervinden door de storing van de Calandbrug kunnen in sommige situaties gebruik maken van een nadeelcompensatie. Kijk hiervoor op webpagina over dit onderwerp op Rijkswaterstaat.nl.

Alternatieven

We beseffen dat deze nieuwe prognose erg vervelend is voor mensen die gebruik maken van deze brug. De eerdergenoemde regeling is in het leven geroepen op basis van de vorige planning. We gaan onderzoeken of een alternatief hiervoor haalbaar is. We snappen daar de noodzaak van, zeker in maanden dat het minder lang licht blijft, kan eerder een onveilig gevoel ervaren worden.

We kijken hiernaar samen met Zuid-Holland Bereikbaar. ProRail, gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf. We blijven hierover in overleg met elkaar en zullen dat afstemmen met Zuid -Holland Bereikbaar. Uiteraard is hierover ook contact met de dorpsraad van Rozenburg.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers