Draaideuren station Delft komen terug

Nieuws

Gepubliceerd op 29 februari 2016 - Laatste update: 16 augustus 2020 10:52 uur

Dit voorjaar worden de draaideuren van station Delft verstevigd en teruggeplaatst. De deuren waren na de ingebruikname van de spoortunnel verwijderd omdat ze vanzelf (te) hard gingen draaien als er een trein met hoge snelheid door de tunnel reed. ProRail heeft daarop de maximum snelheid van de treinen in de tunnel onmiddellijk verlaagd en de draaideuren verwijderd. Naast het verstevigen en terugplaatsen van de deuren worden een aantal andere aanpassingen gedaan zodat de snelheid van de treinen weer omhoog kan.

Onderzoek

Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar het ontstaan van over- en onderdruk in de stationshal. De hoge luchtdrukken ontstaan als treinen met hoge snelheid door de tunnel rijden. Uit verschillende metingen is gebleken dat de luchtdrukken niet afwijken van de waarden die berekend waren tijdens de bouw van het station. Het gebouw is daar in zijn geheel op ontworpen, alleen de bewegende delen in het station bleken er niet tegen bestand.

Aparte vluchtdeuren

De oorspronkelijke draaideuren hadden een dubbelfunctie. Naast toegangsdeuren waren het ook vluchtdeuren. In de nieuwe situatie zijn deze twee functies gescheiden en komen er aparte vluchtdeuren naast de versterkte draaideuren. Verder worden ventilatiesystemen aangepast en komen er ontluchtingskleppen in het overstek van de bovengrondse stationshal. Op die manier zorgen we ervoor dat de luchtdruk makkelijker het gebouw uit kan. Met deze maatregelen kan de snelheid van de treinen weer omhoog naar 120 km per uur.

infographic huidige situatie
infographic huidige situatie
infographic Delft toekomstige situatie
infographic Delft toekomstige situatie

Om treinen met 140 km/u door de tunnel te kunnen laten rijden zouden er mogelijk luchtschachten in de tweede tunnelbuis moeten worden gemaakt. Dit wordt nog verder onderzocht.

Planning en kosten

De uitvoering van de werkzaamheden aan het gebouw starten in de loop van dit jaar. De maatregelen worden niet in één keer, maar na elkaar uitgevoerd zodat tussentijds steeds gemeten kan worden of ze het beoogde effect hebben. De kosten voor de aanpassingen die in 2016 en 2017 worden uitgevoerd bedragen circa 3,4 miljoen euro. Als blijkt dat ook de luchtschachten geplaatst moeten worden dan komt daar nog ongeveer 6 miljoen euro bij.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers