Proef minder stikstof bij bouw natuurbrug

Nieuws

18 november 2020

De bouw van een natuurbrug over het spoor bij Hilversum gaat vanaf 2021 gepaard met veel minder stikstofuitstoot. ProRail en aannemer Bam leggen de brug aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft ProRail ruim €450.000 om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee is het spoorproject bij Hilversum het eerste pilotproject op het spoor voor stikstofreductie dat ministerie mogelijk maakt. ProRail wil bij meer bouwprojecten de stikstofuitstoot flink terugdringen.

Meer ruimte om te bouwen door minder stikstof

De behoefte aan ‘groen’ vervoer neemt toe. Ook al zitten er door de coronacrisis op dit moment weinig mensen in de trein, ProRail verwacht dat het aantal reizigers tussen nu en 2030 met 30 procent zal groeien. De trein stoot niet alleen veel minder CO2 maar ook stikstof uit dan wegverkeer. Zo wordt de biodiversiteit in ons land beter beschermd.

Maar bij de bouw van spoorprojecten zelf worden nog wel vooral machines gebruikt die stikstof uitstoten. Het ministerie wil stikstofuitstoot in de bouw terugdringen en heeft daar in de begroting die vandaag wordt behandeld in de Tweede Kamer, in totaal 25 miljoen euro voor gereserveerd. De natuurbrug over het spoor bij Hilversum is het eerste proefproject op het spoor dat uit deze pot wordt bekostigd.

Goed voor de bouwsector, onze longen en voor de mensen die een huis zoeken.

Stientje van Veldhoven staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Van diesel naar elektrisch

De natuurbrug over het spoor in Hilversum is onderdeel van het project HOV in ‘t Gooi. Om minder stikstof uit te stoten bouwen ProRail en aannemer BAM Infra een aantal machines die nog door diesel worden aangedreven om tot elektrisch materieel. Het gaat om een krol, een kraan en een bovenleidingswagen. De spoorbeheerder en spooraannemer willen deze machines begin 2021 al inzetten, waarmee in de komende drie jaar in totaal ruim 100 kilo aan stikstofoxiden bespaard zal worden. Dat komt neer op een extra vermindering van de stikstofuitstoot van ongeveer 7 procent. 

‘Goed voor onze longen’

Staatssecretaris Van Veldhoven vindt deze concrete aanpak om stikstofuitstoot terug te dringen een mooie stap voorwaarts: “Goed voor de bouwsector, onze longen en voor de mensen die een huis zoeken. Stikstofvrij bouwen kost op korte termijn wat meer, maar levert zijn geld dubbel en dwars op. Door de stikstofuitstoot naar beneden te brengen komt er meer ruimte voor de bouw van onder andere woningen. En machines die geen stikstof uitstoten zijn ook vrij van andere vieze stoffen en daarmee goed voor onze schone lucht. Het mes snijdt dus aan twee kanten, dat is ook waarom ik graag bijdraag aan dit project. Ik roep andere bouwers en opdrachtgevers op ook met goede plannen te komen, zodat we snel bij meer bouwprojecten de stikstofuitstoot terug kunnen dringen.”

ProRail werkt hard om Nederland klaar te maken voor meer duurzame mobiliteit. Daar hoort duurzame bouw ook bij.

John Voppen CEO bij ProRail

Tijd voor de volgende stap

De bijdrage is een flinke steun in de rug voor ProRail om ook op andere projecten te kiezen voor uitstootvrij materieel. “ProRail werkt hard om Nederland klaar te maken voor meer duurzame mobiliteit,” zegt CEO John Voppen van ProRail, “daar hoort ook bij dat de bouw zelf duurzamer wordt. Deze bijdrage helpt ons daar enorm bij. We laten zien dat het kan en nu is het tijd voor de volgende stap: we gaan samen met de spooraannemers meer uitstootvrij bouwen en ook actief hierover meedenken.” 

Rij van primeurs 

“Voor ons als bouwbedrijf is het belangrijk bij te dragen aan een betere leefomgeving,” zegt Carla Rodenburg, Directeur BAM Infra Nederland. “Dit begint met een schoner bouwproces door onder andere ons materieel te verduurzamen. De elektrische krol past mooi in de rij van primeurs, zoals de elektrische wals en de sondeerwagen die wij binnenkort in gebruik nemen, die zijn werk op locatie volledig elektrisch uitvoert. Een volgende een mooie stap naar een emissieloos bouwproces. Hier zijn we trots op.”

Zand niet meer per vrachtwagen

“Als een van de grootste opdrachtgevers in de Nederlandse bouwsector moeten we ons bewust worden van de mogelijkheden om de bouw stikstofvrij te maken,” zegt projectmanager Maarten Mulder van ProRail. “In januari 2020 besloten we al om zand niet meer te laten aanvoeren door vrachtwagens, maar het hydraulisch te verpompen.” Ook daarmee werd de stikstofuitstoot al teruggebracht met 7%.

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers