Elegant ontwerp busbrug Zwolle

Nieuws

Gepubliceerd op 21 november 2016 - Laatste update: 16 augustus 2020 11:50 uur

In Zwolle verhuist het busstation van de noord- naar de zuidzijde van het station. Om de bussen over het spoor te leiden laat ProRail in opdracht van de gemeente een brug bouwen.

Lovend

De brug is het winnende resultaat van een door ProRail gehouden aanbestedingsprocedurewaar vier aannemers aan deelnamen. BAM en ipv Delft deden het beste aanbod en boden het winnende ontwerp dat het beste past bij de vooraf vastgestelde criteria. Het ‘juryrapport’ is lovend over de ‘elegante, eenduidige en slingerende lijn van het ontwerp (…). Het hout aan de onderzijde is weldadig in deze harde, industriële omgeving. Een gouden greep.’

Knap staaltje

In technisch opzicht is de brug een knap staaltje ingenieurswerk. Naast de twee ‘groene’ landhoofden zijn slechts vier kolommen nodig om de 245 meter lange constructie te ondersteunen. De houten onderkant van de brug vormt een mooie verbinding over het spoor en sluit goed aan bij de omgeving.

Profijt voor velen

De busbrug is nodig om de vele in-, uit- en overstappende buspassagiers beter te kunnen ontvangen op een nieuw busperron, annex OV-knooppunt aan de zuidzijde van het station. Hier hebben onder anderen de vele werknemers van de kantoren in Hanzeland, de studenten van Hogeschool Windesheim en de bewoners van Zwolle profijt van. De aanleg begint naar verwachting in de eerste helft van 2017. Voorbereidende werkzaamheden zoals de sloop van een oude NedTrain loods en enkele aanpassingen aan het spoor om ruimte te maken voor de busbrug zijn al uitgevoerd. De bouwkosten van de busbrug bedragen 13,5 miljoen euro (excl. BTW). Deze investering wordt mede mogelijk gemaakt door een forse bijdrage van de provincie Overijssel.

Wist je dat...

  • De totale lengte van het tracé voor de bussen is 433 meter. De brugconstructie (245,5 meter) bestaat uit een kokerligger, deels van staal en deels van beton en rust op slechts twee landhoofden en vier slanke, betonnen pijlers.
  • De vrije overspanning (over het spoor) meet 80,55 meter. De onderkant van de brug ter hoogte van het spoor ligt op 6.95 meter hoogte.
  • De onderkant van de brug krijgt een hoogwaardig houten bekleding. In de lichte aluminium rand van de brug wordt onder meer de rijbaanverlichting geïntegreerd. 
  • Voor de aanleg van de brug zal een aantal bovenleidingenportalen van ProRail moeten worden aangepast. Dit gebeurt in de periode van 17 tot en met 28 augustus 2017, in combinatie met andere werkzaamheden aan het spoor in Zwolle.
  • Dagelijks zullen er naar verwachting 1200 bussen gebruik maken van de nieuwe verbinding.
  • De brug wordt niet toegankelijk voor andere vervoersmiddelen of voetgangers. Hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van de brug.
  • In het Programma van Eisen aan de brug werd veel waarde gehecht aan een stadslandschappelijk elan, groen, doorzicht en comfort. Deze beoordelingscriteria zijn opgesteld in samenspraak met diverse geledingen uit de stad.
  • De landhoofden zullen worden beplant en krijgen nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen.
  • De aannemer wordt ook vijftien jaar lang verantwoordelijk voor het beheer van de brug.

Over Project Spoorzone

In de Spoorzone werken de gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS Stations en ProRail samen aan de verdere verbetering van de vervoersknoop Zwolle en de ontwikkeling van het stationsgebied tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers