Extra maatregelen om personeelstekort verkeersleiding tegen te gaan

Nieuws

18 februari 2022

ProRail gaat onderzoeken of het mogelijk is om het werk op haar verkeersleidingsposten efficiënter in te delen. Dat doen we om te proberen het personeelstekort dat er is sneller weg te werken. Als dat lukt hopen we dat het een schakel is in de oplossing van het personeelstekort waar we mee kampen. Dit doen we na advies van een extern bureau.

Geen houdbare situatie

Al geruime tijd heeft ProRail te maken met personeelstekort. Als gevolgd daarvan vragen we al lange tijd veel inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. Er is niet altijd ruimte voor pauzes, verlof, vakmanschap en projecten voor de toekomst van verkeersleiding, en dat vinden we geen houdbare situatie.

De afgelopen maanden zijn stappen gezet in het aanpakken van dit probleem. Opleidingsbudgetten zijn vergroot, de opleiding is verkort en ook de klassen stromen vol. Tot halverwege dit jaar is de opleiding tot treindienstleider gevuld.

Efficiënter

Toch lijkt het erop dat het tekort op onze posten tot zeker na de zomer van 2023 aan zal houden. Dat blijkt ook uit een rapport dat is opgesteld door een extern bureau, de Boston Consultancy Group (BCG). BCG concludeert dat ProRail de juiste maatregelen neemt, en nog aanvullend zou kunnen onderzoeken of er manieren zijn om het werk op de posten efficiënter in te richten. ProRail wil nu kijken of het anders inrichten van de werkzaamheden in deze situatie helpt. We hopen dat dit al voor de aankomende zomer voor verlichting kunnen zorgt. Dat blijkt ook uit het rapport van BCG.

Elke post zal zelf een onderzoek uitvoeren naar het efficiënter invullen van de werkzaamheden. We willen benadrukken dat dit niet ten koste mag gaan van de veiligheid en dat dit geen bezuiniging is. Iedereen die op een verkeersleidingspost werkt, behoudt zijn of haar baan. Ook als we veel meer ruimte creëren dan nodig zullen er geen mensen ontslagen worden. Maar door de pakketten efficiënter in te delen creëren we ruimte die we in willen zetten om vakmanschap te ontwikkelen, extra te oefenen, simulaties uit te voeren of het bijspringen tijdens piekmomenten. 

Met onze werknemers

We willen dit proces dus graag samen met onze werknemers doen. Zowel in de totstandkoming van het plan als in de uitvoering zijn onze medewerkers betrokken. We zijn blij dat veel van onze collega's de moeite hebben genomen hierover mee te denken en hopen dat dat de komende tijd ook zo zal blijven. We hopen hierdoor het personeelstekort sneller weg kunnen werken.

Deze maatregelen zullen pas over enkele maanden vruchten afwerpen. Ze komen daarom te vroeg voor de komende weken waarin we ook krapte in de roosters zien. Veel uitval als gevolg van corona in combinatie met vakanties en het pesoneelstekort zorgt ervoor dat we met spanning naar de komende weken kijken. We doen er alles aan de treinen zoveel mogelijk te laten rijden maar kunnen uitval hiervan niet uitsluiten.

Personeelstekort

ProRail kampt met een personeelstekort bij haar verkeersleidingsposten. Daardoor hebben we meerdere keren moeten besluiten minder treinen te laten rijden dan de gebruikelijke dienstregeling.

Lees meer

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers