Felicitaties voor VolkerRail!

Werken aan het spoor is niet altijd zonder gevaar. Gelukkig gebeuren er in Nederland niet veel ongelukken bij spoorwerkzaamheden en dat willen we graag zo houden. Om de veiligheid op het spoor nog verder te verhogen hebben we de zogenoemde ‘veiligheidsladder’ in het leven geroepen. Want samen met onze aannemers willen we zo veilig mogelijk werken op en rond het spoor.
Slijpwerkzaamheden

Trede 4

Aannemer VolkerRail heeft de vierde en daarmee de een na hoogste trede op de ladder bereikt. Een mooie prestatie waar wij de spooraannemer van harte mee feliciteren!

De ladder

De veiligheidsladder is een spreekwoordelijke ladder. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie in gedrag en investeringen in veiligheid, des te hoger de score op de ladder. De ladder kent vijf treden. VolkerRail is de eerste aannemer die trede 4 van de veiligheidsladder bereikt heeft.

VolkerRail geeft een mooi voorbeeld

We zijn blij dat VolkerRail stappen heeft gezet en een voorbeeld geeft aan andere bedrijven. “Een mooi richtpunt en stimulans ook voor andere bedrijven om stappen te zetten en het werken aan het spoor nog veiliger te maken”, aldus Wim Knopperts, waarnemend directeur Operatie bij ProRail.

Gepubliceerd op