Gevaarlijke stoffen over het spoor

Nieuws

27 mei 2016

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil dat ProRail samen met de vervoerders gaat bekijken hoe de risico’s van het vervoer per spoor van gevaarlijke stoffen verminderd kunnen worden. Hoe riskant is het vervoer van gevaarlijke stoffen eigenlijk ? En wat is de rol van ProRail hierbij ?

Veilige manier van transport

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor is één van de veiligste manieren van transport. Nederland is met haar druk bereden spoornet op het gebied van spoorveiligheid één van de best presterende landen. Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen worden strenge internationale en nationale eisen gesteld, die de veiligheid van dit vervoer moeten garanderen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is een balans vastgesteld tussen de economische noodzaak van dit vervoer en de risico’s voor de omgeving.

Wet Basisnet

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de Wet Basisnet. Deze wet heeft als doel het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk te maken en de risico’s voor omwonenden binnen de wettelijke grenzen te houden. Voor ieder spoortraject waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, is in de Wet basisnet een 'risicoplafond' vastgesteld. Hiermee moeten alle vervoerders van gevaarlijke stoffen rekening houden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu monitort de risico's op basis van realisatiegegevens van ProRail, en grijpt waar nodig in.

Wagen Lading Informatie Systeem

Het Wagen Lading Informatie Systeem (W-LIS) geeft een compleet en actueel overzicht van welke treinen en ladingen er waar op het spoor staan. Hiermee hebben hulpdiensten in geval van een calamiteit direct inzicht in de locatie en de inhoud van wagons op opstelplaatsen.

Rol ProRail

Op de eerste plaats heeft ProRail de rol van capaciteitsverdeler op het spoor. Dit doen we in nauwe samenwerking met alle vervoerders. Verder is ProRail contactpersoon tussen de hulpdiensten en de spoorsector als er iets misgaat. Denk daarbij aan een wisselstoring, een ongeluk of een defecte trein. Het is dan onze taak om de verstoring van het treinverkeer zo spoedig mogelijk mee te helpen oplossen en in de tussentijd te zorgen voor bijvoorbeeld omleidingsroutes. Samen met de vervoerders is dan ons doel het treinverkeer zo snel en efficiënt mogelijk weer op gang te brengen, zodat vervoerders en hun klanten zo min mogelijk hinder ondervinden.

Gevaarlijke stoffen

Onder gevaarlijke stoffen verstaan we brandbare en giftige gassen en vloeistoffen. In diverse gradaties:

  • brandbare gassen (zoals LPG, propyleen, butadieën, ethyleenoxide)

  • toxische gassen (zoals ammoniak)

  • zeer toxische gassen (chloor)

  • zeer brandbare vloeistoffen (zoals benzine, aardgascondensaat)

  • toxische vloeistoffen (acrylnitril)

  • zeer toxische vloeistoffen (zoals fluorwaterstof, bromide)

De meeste van deze stoffen worden vervoerd in ketelwagens (inhoud 50 ton), of in ketelcontainers (inhoud 20 ton).

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers