Heritage Impact Assessment ‘locatie N203’ naar Unesco

Nieuws

Gepubliceerd op 9 oktober 2015 - Laatste update: 14 augustus 2020 21:34 uur

ProRail heeft een Heritage Impact Assessment (HIA) laten uitvoeren naar ‘locatie N203’ voor het PHS-opstelterrein. De resultaten van het onderzoek zijn op vrijdag 9 oktober aangeboden aan Unesco. We zetten voor u op een rijtje welke stappen er in 2015 zijn/ worden gezet in de zoektocht naar een ‘breed gedragen’ locatie voor het opstelterrein:

- In 2014 is, ondersteund door een participatieproces met publieke stakeholders, het informatiedocument 'Locatiekeuze Opstelterrein Sprinters met eindstation Uitgeest' opgesteld;

- Op woensdag 28 januari 2015 is in een bestuurlijk overleg door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de gemeenten Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en de provincie Noord-Holland het volgende afgesproken:

  • Alles overwegend hebben de vijf gemeenten en het Ministerie van IenM  de voorkeur uitgesproken voor de locatie N203;
  • De provincie heeft ingestemd met vervolgonderzoek naar deze locatie;
  • Alle partijen onderschrijven het belang van het UNESCO-werelderfgoed 'Stelling van Amsterdam';
  • Daarom geldt de nadrukkelijke voorwaarde dat een Heritage Impact Assessment-toets (HIA) uitgevoerd dient te worden;
  • Uit deze HIA moet blijken of de unieke universele waarden van het werelderfgoed 'Stelling van Amsterdam' niet (wezenlijk) aangetast worden door de beoogde ontwikkeling;
  • Als onderdeel van de HIA zal gekeken worden hoe het opstelterrein zo goed mogelijk kan worden ingepast en worden mogelijke maatregelen onderzocht om het effect op het werelderfgoed te minimaliseren;
  • De HIA-toets zal gezamenlijk worden begeleid door de Ministeries van IenM, Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OC&W), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de provincie Noord-Holland en de gemeente Uitgeest;
  • In de zomer van dit jaar (wordt december, red.) vindt een volgend bestuurlijk overleg plaats om op basis van de HIA een definitief bestuurlijk besluit te nemen.

- In opdracht van ProRail en onder begeleiding van het ministerie van OC&W, de RCE, de provincie Noord-Holland en gemeente Uitgeest heeft het gespecialiseerde bureau Land ID de HIA voor het opstelterrein op ‘locatie N203’ uitgevoerd;

- Publieke stakeholders hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de HIA. Er zijn drie participatiebijeenkomsten geweest: op 28 mei, 23 juni en 23 september;

- De HIA en de Statement of Conservation (SOC, ‘het begeleidend schrijven’) zijn afgerond op 8 oktober 2015 en werden op 9 oktober 2015 voor advies voorgelegd aan ICOMOS, de adviesorganisatie van Unesco;

- In een bestuurlijk overleg in december 2015 zullen het Rijk, de provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten op basis van de HIA en het ICOMOS-advies definitief besluiten of het opstelterrein op de locatie langs de N203 wordt aangelegd.
 
Downloads:

Wat is ERTMS?

Treinen veilig en sneller laten rijden, ook de grens over. Dat is wat we doen met de invoering van ERTMS. Bekijk de nieuwe video hierover.

Bekijk de video

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers