Het Nederlandse spoor presteert gewoon goed

Het gaat goed op het Nederlandse spoor. Er zijn steeds meer treinen, meer verbindingen, hogere frequenties en mooiere stations. In een internationale vergelijking komt het Nederlandse spoor op veel punten als beste uit de test. In Nederland rijden de treinen het vaakst op tijd en het aantal storingen is het laagst. Er gebeuren weinig ongelukken en de kosten voor het onderhoud zijn lager dan in de landen om ons heen. Dat blijkt uit de International Benchmark 2011 - 2015.
Prestatie ProRail goed mooi

Als onderdeel van de beheerconcessie die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgeeft aan ProRail, hebben ProRail en NS een internationale benchmark laten uitvoeren naar de prestaties van andere Europese inframanagers en vervoerders. Zes landen zijn door met elkaar vergeleken op basis van de openbare data die de organisaties verstrekken. Ook zijn er bedrijfsbezoeken afgelegd. Het gaat om Belgie, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Groot Brittanie. Een onafhankelijk bureau heeft een audit gedaan om de eerlijkheid van de resultaten te waarborgen.

Nederland is Europees koploper

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn dat er in Nederland een zeer hoge punctualiteit is verhouding tot de Europese collega's. Dit zijn punctualiteitscijfers in relatie tot het aantal gereden treinkilometers. Zwitserland staat op de tweede plaats. De punctualiteit van het treinverkeer ligt in Zwitserland weliswaar hoger, maar er rijden minder treinen. 

Laag aantal storingen

Ook zijn er minder storingen op het Nederlandse spoor. Het percentage treinen dat uitvalt is in Nederland echter wel hoger dan in de ons omringende landen. In Nederland rijden ook de meeste treinen, zijn weinig ongevallen, maar weer te maken met meer suicides op het spoor.

Lage kosten

De kosten voor het onderhoud en vernieuwing van het spoor zijn lager dan in andere landen. Het gehele rapport 'Benchmark' kun je online lezen. 

Gepubliceerd op