Geen treinverkeer door een ziekmelding

Nieuws

30 november 2020

ProRail legde op maandagochtend 30 november het treinverkeer op onder meer de lijn Utrecht - Arnhem stil nadat een treinverkeersleider zich tijdens de dienst ziek had moeten melden. Door onderbezetting hadden we niet meteen een aflosser paraat. Een uur later was een collega met een vrije dag ter plaatse en kon het treinverkeer weer worden opgestart. Welke stappen hebben we vanochtend genomen?

Aflosser

Vanwege de ziekmelding op de verkeersleidingspost Utrecht reden er tussen 9:00 en 10:30 uur geen treinen tussen Utrecht en Arnhem, Ede-Wageningen en Barneveld en tussen de De Haar en Rhenen. Normaal gesproken wordt een uitgevallen verkeersleider meteen vervangen door een aflosser ter plaatse, maar door onderbezetting hadden we geen aflosser paraat. We streven ernaar om aflossers op dezelfde post te hebben. Daarnaast houdt ProRail voortdurend in de gaten op welke post er een mogelijk tekort kan ontstaan om dit op te kunnen vangen met medewerkers van een andere post. Maar dit is niet altijd mogelijk, omdat een treinverkeersleider specialistische kennis moet hebben van het spoortraject dat hij of zij ‘bedient’. 

Vrije dag

Daarop zijn medewerkers van de post gaan bellen met verkeersleiders die thuis zaten. Een medewerker is vervolgens naar de post gekomen en was rond 10:00 uur ter plaatse. De treindienst kon worden opgestart en om 10:30 uur reed alles weer normaal. We hebben enorm veel waardering voor deze medewerker die ervoor heeft gezorgd dat de treindienst weer kon starten. Het laat zien met hoeveel hart en bevlogenheid zij zich inzetten om de treinen te kunnen laten rijden. Het tekort dat we aan deze verkeersleiders hebben is daarom extra nijpend. 

  • Verkeersleiding Rotterdam
    Verkeersleiding Rotterdam
  • Campagnefoto 'Treinverkeersleiding. Best belangrijk.'
    Campagnefoto 'Treinverkeersleiding. Best belangrijk.'

Maatregelen

Nederland kent treinverkeersleidingsposten in Groningen, Zwolle, Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Roosendaal, Rotterdam, Zwijndrecht, Den Haag, Alkmaar en Amsterdam van waaruit treinverkeersleiders er dag en nacht voor zorgen dat treinen veilig en zoveel mogelijk volgens ‘het spoorboekje’ kunnen rijden. Helaas is het op enkele posten al langer lastig om de uitstroom van medewerkers bij te houden met het werven en opleiden van nieuwe professionals.

Om hinder voor het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken nemen we een aantal maatregelen. Zo onderzoeken we of recent gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken tijdelijk weer in dienst kunnen komen op locaties waar dat hard nodig is. Ook kijken we of er een flexpool met treinverkeersleiders kan worden ingericht waarmee krapte zo snel mogelijk kan worden opgevangen.

Werving

ProRail blijft daarnaast flink investeren in wervingscampagnes om nieuwe treinverkeersleiders aan te trekken. Zo is het wervings- en selectiebudget in 2021 ten opzichte van 2018 bijna acht keer zo hoog. Mede door de extra investeringen is sinds 2018 het aantal opgeleide treinverkeersleiders dat instroomt verdrievoudigd. We houden de opleiding voortdurend tegen het licht om te zien of we ervoor kunnen zorgen dat we aankomende medewerkers nog beter kunnen opleiden, zodat de slagingskans wordt vergroot. Lees hier meer over de maatregelen.

Corona

Naast de structurele bezettingsproblematiek zorgt ook het coronavirus voor een extra uitdaging. Treinverkeersleiders zijn essentieel voor het laten rijden van treinen. Daarom hebben zij een vitaal beroep en werken ze met inachtneming van  coronamaatregelen nog steeds met elkaar op de verkeersleidingsposten. Bij milde klachten zoals een verkoudheid moeten echter ook zij zich laten testen en thuis wachten op de uitslag.

Daarmee komt er nog een extra druk te staan op de huidige bezetting en wordt het op een aantal verkeersleidingsposten steeds lastiger om reservepersoneel in te plannen die diensten kunnen overnemen wanneer iemand zich bijvoorbeeld ziekmeldt. Dit kan ervoor zorgen dat het treinverkeer hier ook hinder van kan gaan ondervinden.

Meer over:

Nederland zoekt
treinverkeersleiders

Een boom valt dwars door de bovenleiding, een trein raakt defect, er lopen mensen langs het spoor. Als treinverkeersleider los jij het op.

Check of jij het in je hebt