In juli 2018 al meer zonne-energie opgewekt dan in heel 2017

Nieuws

Gepubliceerd op 23 juli 2018 - Laatste update: 16 augustus 2020 14:19 uur

ProRail heeft de ambitie om, wat betreft duurzame energie, in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. We hebben hier een mooie stap in gezet. Gedurende het eerste half jaar van 2018 heeft ProRail al meer zonne-energie opgewekt dan in heel 2017.

De opbrengst

In 2017 is er 490.000 kWh opgewekt op bouwwerken van ProRail. Dit staat gelijk aan een elektriciteitsverbruik van 150 huishoudens. In het eerste jaar van 2018 is er al 535.000 kWh opgewekt, wat gelijk staat aan het verbruik van maarliefst 162 huishoudens. Een flinke toename, maar dit zal in de toekomst nog verder moeten stijgen.

Station Eindhoven is koploper

Op 22 december 2017 zijn op de stationskap van station Eindhoven 1911 zonnepanelen in gebruik genomen. Er zijn ook 9 omvormers geplaatst. De verwachte jaaropbrengst van de installatie is 450.000 kWh. Dit komt neer op een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 136 huishoudens. Door de ingebruikname van deze zonnepanelen maakt ProRail een flinke sprong in het opwekken van groene energie om uiteindelijke 'elektriciteitsneutraal' te zijn in 2030.

Vanaf 2020 is het gas 100% groen 

ProRail voert een actief energiebeleid. Besparen staat daarbij voorop. En de energie die we nodig hebben vergroenen we waar mogelijk. Al onze elektriciteit kopen we al groen in, het gas dat we verbruiken vergroenen we in stappen tot 100% in 2020.

Het grootste zonnedak van Nederland in 2030

In 2030 willen we nog verder zijn: dan wekt ProRail de elektriciteit die we nodig hebben zelf op. Want dan hebben wij het grootste zonnedak van Nederland, met zonnepanelen op alle (geschikte) stationsdaken en overkappingen. Daarnaast onderzoeken we of we met zonnepanelen op of geïntregeerd in geluidsschermen langs het spoor energie kunnen opwekken.

CO2-neutraal

In 2030 heeft ProRail ook als doel om ‘CO2-neutraal’ te zijn. Dat wil zeggen: we stoten dan geen CO2 (‘broeikasgas’) meer uit door gasverbranding. En waar dat nog wel gebeurt, wordt het gecompenseerd. Bij onze CO2-doelen hoort ook dat we minimaal beslag leggen op grondstoffen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van spoor of bouw van stations materiaal slim te (her)gebruiken en/of bepaalde grondstoffen níet meer gebruiken. Van bermafval maken we bijvoorbeeld biogas en perrontegels. En koper wordt schaarser, dus ook daar onderzoeken we de alternatieven.

Stations in de toekomst energiebron voor de omgeving

Op dit moment werkt ProRail al keihard om de doelstellingen van 2030 te behalen en we gaan door met het innoveren van het al duurzame spoor. Zo worden op dit moment innovaties bedacht waardoor stations in de toekomst een energiebron worden voor de omgeving. Het doel is om op stations, geluidsschermen en overige objecten zo veel groene energie op te wekken dat de omgeving daarvan mee kan profiteren. 

Vervoer per spoor is al één van de meest duurzame manieren om jezelf en goederen te verplaatsen, maar met deze aanpak zal de trein in de toekomst koploper zijn en blijven.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers