Inpassingsplan spoorverdubbeling Zevenaar-Didam vastgesteld

Nieuws

27 januari 2017

Om de spoorverdubbeling Zevenaar-Didam te realiseren maakt provincie Gelderland een inpassingsplan. Met dit inpassingsplan wordt de spoorverdubbeling planologisch mogelijk gemaakt. Het ontwerp inpassingsplan heeft nu zes weken ter inzage gelegen zodat iedereen een mening (zienswijze) kon geven. Er zijn totaal veertien zienswijzen ingediend.

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben de ingediende zienswijzen beoordeeld. Het inpassingsplan is op een paar punten aangepast. Het gaat bijvoorbeeld om de aanscherping van de aanduiding voor bestaande tunnels en viaducten en de verwerking van het aanvullende archeologische onderzoek. Op 25 januari 2017 stelden Provinciale Staten van de provincie het inpassingsplan vast. Het inpassingsplan en alle bijlagen zijn vanaf 30 januari te bekijken.

Vanaf vrijdag 3 februari kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie de bekendmaking voor meer informatie.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers