Investeren in fietsparkeervoorzieningen bij stations

Nieuws

15 juni 2017

Er moet flink geïnvesteerd blijven worden in nieuwe en betere fietsparkeervoorzieningen bij stations. Ook moeten bestaande stallingen beter worden benut en moeten er innovatieve oplossingen worden gevonden, om de fietsende treinreizigers te kunnen blijven faciliteren. Daarvoor pleiten de topmannen Pier Eringa van ProRail en Roger van Boxtel van NS.

Hoogwaardige stallingen ondergronds

`Wij stimuleren reizigers om de fiets te pakken naar het station. En met succes. Ongeveer de helft van alle treinreizigers gaat nu al op de fiets naar het station. Dan gaat het om 500.000 fietsers per dag. Al die mensen willen hun fiets snel en makkelijk, en het liefst zo dichtmogelijk bij het station, kunnen parkeren. Om al deze reizigers ook in de toekomst een plek te bieden moet er ook genoeg plek zijn waar zij hun fiets kunnen stallen. En dan het liefst ook nog op een manier waardoor de omgeving van het station verbetert”.

Ruimte voor de fiets en Actieplan Fietsparkeren

Sinds 2000 zijn er landelijk 450.000 fietsparkeervoorzieningen nieuw gebouwd en gemoderniseerd op ruim 400 stations. In 2000 waren dat er nog 200.000 De komende jaren dreigt een tekort aan het aantal fietsparkeerplekken bij stations. ProRail en NS willen daarom dat er de komende 10 jaar 250.000 nieuwe voorzieningen worden bijgebouwd.

Betere benutting bestaande stallingen

Terugdringing van het tekort aan fietsenstallingen is niet alleen een zaak van bijbouwen. Niet bij alle stations is het eenvoudig extra stallingen bij te bouwen. Het is ook een zaak van betere benutting van bestaande stallingen en innovatieve oplossingen en het stimuleren van deelfietsen. Denk bijvoorbeeld aan een systeem waarbij alleen de eerste dag gratis geparkeerd kan worden of het plaatsen van vernieuwde selfservicestallingen op 47 stations. Met betere handhaving wordt bovendien het probleem van weesfietsen aangepakt en worden stallingen beter benut en blijven de stationsgebieden ook goed toegankelijk.

Helft van de treinreizigers komt op de fiets naar het station

Eerder dit jaar hebben ProRail en NS samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNG, IPO, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover een bestuursakkoord gesloten. Daarin is afgesproken dat er bij de stations met het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken zo snel mogelijk extra parkeercapaciteit wordt gerealiseerd. Bij de stations in Groningen, Delft en Den Haag Centraal, Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle komen in totaal meer dan 60.000 nieuwe stalingsplekken.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers