Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Kans op treinongelukken neemt af door dagelijkse teamreflectie ná het werk

Nieuws

5 januari 2017

Elke dag ná de dienst een half uur teamoverleg binnen de treinverkeersleiding en de omgang met onverwachte en onvoorziene situaties kan significant verbeteren. De kans op ongelukken en bijna-ongelukken neemt navenant af. Dat betoogt Willy Siegel op basis van zijn onderzoek naar ‘Teamreflectie op zwakke veerkrachtsignalen’ binnen het programma ExploRail, waarin NWO en ProRail samen onderzoek financieren naar optimalisatie van het spoorbeheer. Siegel promoveert 12 januari aan de Universiteit Twente.

Interactie complexer

De interactie tussen de mens en de techniek wordt steeds complexer, terwijl de verwachtingen over veiligheid toenemen. Ook bij spoorbeheerder ProRail. Onderzoeker Willy Siegel concludeert dat structurele kennisuitwisseling binnen teams over de gebeurtenissen van de dag dé bron is voor onbeschreven kennis. Daarbij is expliciete kennis belangrijker dan procedures. ‘Die kennis moet je delen. ‘

Promovendus ExploRail

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een groot wetenschappelijke onderzoeksprogramma van ProRail, Technologiestichting STW en NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen en loopt van 2012-2017. Eind vorig jaar promoveerde Kim Verbert als eerste promovendus binnen het programma ExploRail . Verbert ontwikkelde een systeem waarmee beter kan worden voorspeld wanneer onderhoud aan het spoorsysteem nodig is, welk type onderhoud dan nodig is, wanneer ProRail daarover moet beslissen en wanneer het onderhoud moet starten. Het doel van ExploRail is door grensverleggend en innovatief onderzoek de spoorinfrastructuur in Nederland voor de toekomst robuust en betrouwbaar te maken. Twintig promovendi van vijf verschillende universiteiten werken aan twee centrale researchthema's: Zelfdenkend Spoor en Whole System Performance. Voor het programma is 5 miljoen euro beschikbaar, waarvan ProRail de helft bijdraagt.

Twee researchthema’s

Het thema Zelfdenkend Spoor (Intelligent Rail Infrastructure) moet leiden tot een spoorinfrastructuur die straks zelf aangeeft wanneer, hoe en waar deze onderhouden moet worden. Het tweede thema Whole System Performance is gericht op het beïnvloeden van optimale samenwerking tussen de verschillende partijen met verschillende belangen op het spoor, zodat het beheer van het spoor verbetert en het oplossen van verstoringen sneller plaatsvindt. Hierbij hoort ook de ontwikkeling van vernieuwende methoden en hulpmiddelen die hierbij ingezet kunnen worden.

Rol ProRail

Naast het mede-financieren heeft ProRail een begeleidende rol. Research-coaches introduceren de promovendi bij ProRail, stellen ProRail-data ter beschikking en vertalen de wetenschappelijke resultaten naar de dagelijkse spoorpraktijk.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers